Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

DUK

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
Naudojami sutrumpinimai:

DGASA

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

ŽAKA

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

APP

Kitos regione veikiančios atliekų priėmimo aikštelės

MBA

Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai

 
1. KLAUSIMAS. Kur galima pristatyti šiferio atliekas ir kokį kiekį?
Atsakymas. Šiferio atliekas galima pristatyti į DGASA (išskyrus Kairių DGASA). Aikštelių adresai skelbiami http://www.sratc.lt/didelio-gabarito-atlieku-surinkimo-aiksteles/. Šios atliekos taip pat priimamos Ventos, Žagarės ir Baisogalos APP http://sratc.lt/atlieku-priemimo-punktai-app-2/.
Vienas gyventojas per metus į aikšteles nemokamai gali pristatyti iki 15 lapų asbestinio šiferio atliekų. Didesnį šiferio atliekų kiekį  galima pristatyti į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. Paslauga mokama, informacija apie įkainius http://www.sratc.lt/dokumentai/.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą asbestinis šiferis priimamas tik Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne adresu Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r.
 
2. KLAUSIMAS. Keičiu stogą pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą . Kur turiu atvežti seną šiferį?
Atsakymas. Gyventojai, kurie dalyvauja stogų keitimo programoje, seną šiferį gali pristatyti į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną Jurgeliškių k. 9, Šiaulių r. Su savimi reikia turėti gyventojo, dalyvaujančio programoje, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atlikus priėmimo procedūrą, yra išrašoma ir išduodama PVM sąskaita faktūra, kurią apmokėjus yra išduodama atliekų priėmimo deklaracija gyventojui patogiausiu būdu (paštu, atvykus į Jurgeliškių k.9, Šiaulių rajonas  ar atvykus į ŠRATC administraciją).
 
3. KLAUSIMAS. Remontuoju butą ir noriu atvežti atliekas į DGASA, ar gali mano vardu atvežti kitas asmuo?
Atsakymas. Atvežus atliekas į aikštelę yra privaloma užpildyti atliekų priėmimo deklaraciją ir joje nurodyti atliekų turėtojo asmens tapatybės dokumento numerį.
Toks reikalavimas yra taikomas  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2019-01-31 įsakymu Nr. D1-56 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-367 „Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ į punktą atliekas pristatęs gyventojas privalo užpildyti atliekų priėmimo deklaraciją, kurioje turi būti nurodyti šie duomenys: gyventojo vardas, pavardė, savivaldybė, kurioje susidarė atliekos, gyventojo dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, arba vairuotojo pažymėjimo, išduoto nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) numeris.
 
4. KLAUSIMAS. Ar galima į aikšteles atvežti medžių šakas?
Atsakymas. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. žaliosios atliekos priimamos tik į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, kurių adresai skelbiami http://www.sratc.lt/kompostavimo-aiksteles/ . Kelmės ir Akmenės r. sav., žaliosios atliekos priimamos esančiose didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir atliekų priėmimo punktuose.
Iš 1 gyventojo per metus nemokamai priimama iki 300 kg biologiškai skaidžių atliekų.
 
5. KLAUSIMAS. Ar teikiate atliekų vežimo paslaugas (didelių gabaritų atliekų, statybinių atliekų išvežimo iš namų)?
Atsakymas. Ne, tokia paslauga neteikiama. Dėl paslaugos teikimo reiktų kreiptis į tokių paslaugų teikėjus.
 
6. KLAUSIMAS. Kur dėti dienos šviesos lempas?
Atsakymas. Dienos šviesos lempas (iki 4 vnt. per metus iš 1 gyventojo) galite atvežti į DGASA. Šiaulių regione veikiančių DGASA sąrašą ir adresus rasite http://www.sratc.lt/didelio-gabarito-atlieku-surinkimo-aiksteles/
 
7. KLAUSIMAS. Kur dėti dėvėtus rūbus?
Atsakymas. Tekstilės atliekas galite išmesti į tekstilės atliekų surinkimui skirtus konteinerius arba pristatyti į DGASA, kurių adresus rasite  http://www.sratc.lt/didelio-gabarito-atlieku-surinkimo-aiksteles/. Atkreipiamas dėmesys, kad jei turima tekstilė dar tinkama dėvėti ar naudoti, siūlome rinktis alternatyvą ir ją atiduoti labdaros organizacijoms.
 
8. KLAUSIMAS. Kodėl yra ribojami atliekų kiekiai aikštelėse?
Atsakymas.  Atliekų kiekiai aikštelėse yra ribojami, nes vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra paskaičiuota už tam tikrą atliekų kiekį, susidarantį vienam gyventojui per metus. Atkreipiame dėmesį, kad atliekų kiekis yra ribojamas vienam gyventojui. Pvz., jei šeimoje yra 3 asmenys, pateikus visų asmens dokumentus, atliekų kiekio norma dauginam iš 3-jų.
 
9. KLAUSIMAS. Kur dėti kineskopinius televizorius?
Atsakymas. Kineskopinius televizorius ir kitas elektros ir elektroninės įrangos atliekas galite pristatyti į DGASA, kurių adresus rasite http://www.sratc.lt/didelio-gabarito-atlieku-surinkimo-aiksteles/ arba priduoti elektros ir elektronikos atliekas priimančioms įmonėms.
 
10. KLAUSIMAS. Kur dėti automobilių dalis?
Atsakymas. Nepavojingas atliekas, tokias kaip automobilinės kėdės, plastikai, automobilinis stiklas galite pristatyti į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną (įmonės prieš vežant turi sudaryti sutartį su VšĮ ŠRATC). Šios atliekos priimamos už tam tikrą mokestį, įkainius galite rasti http://sratc.lt/uploads/%C4%AEkainiai%20nuo%202017-12-01_SRATC.pdf. Pristatomų atliekų kiekis nėra ribojamas. Į DGASA tokių atliekų negalima pristatyti.
Kitas automobilines atliekas, susidariusias Automobilių ardymo/tvarkymo metu galite priduoti autogamintojų ir importuotojų asociacijos rengiamose akcijose, kurių metu šios atliekos priimamos nemokamai, daugiau informacijos http://agia.lt/kur-ir-kaip-atiduoti-atliekas/ arba jas pristatyti į DGASA (akumuliatoriai, alyva, tepalų filtrai, aušinamieji skysčiai).
Atkreipiamas dėmesys, kad pristatant atliekas į DGASA kai kurių pavojingų atliekų kiekiai yra ribojami.
 
11. KLAUSIMAS. Kur dėti langų stiklą?
Atsakymas. Langinis stiklas nėra priskiriamas prie pakuočių atliekų ir yra tvarkomas atskirai, todėl jis nėra tinkamas mesti į stiklo rūšiavimui skirtus konteinerius. Langinį stiklą galima pristatyti į DGASA, kurių adresus rasite http://www.sratc.lt/didelio-gabarito-atlieku-surinkimo-aiksteles/ arba į APP, kurių adresus rasite http://www.sratc.lt/atlieku-priemimo-punktai-app-2/.
Iš 1 gyventojo per metus nemokamai priimama iki 640 kg statybinių atliekų.
 
12. KLAUSIMAS. Kur dėti pelenus? Ar galima atvežti į aikšteles?
Atsakymas. Pelenus galima mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Galima mesti tik šaltus ir supakuotus pelenus. Norime priminti, kad medžių pelenai yra vertinga trąša, todėl vietoj išmetimo pirmiausia siūlome naudoti juos kaip trąšą dirvai.
 
13. KLAUSIMAS. Kur galima pristatyti betoninius luitus?
Atsakymas. Į DGASA, APP buitinio remonto ir smulkių statybų bei griovimo atliekas galima pristatyti tik smulkia frakcija (iki 0,5 m), kurių nemokamas bendras atliekų kiekis iki 0,5 m³ arba 640 kg per metus iš 1 gyventojo. DGASA adresus rasite http://www.sratc.lt/didelio-gabarito-atlieku-surinkimo-aiksteles/, APP adresus rasite http://www.sratc.lt/atlieku-priemimo-punktai-app-2/.  
Didesnius, smulkios frakcijos, kiekius galite pristatyti į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną. Paslauga mokama, informacija apie įkainius http://sratc.lt/uploads/%C4%AEkainiai%20nuo%202017-12-01_SRATC.pdf.  
Pažymime, kad stambesnės frakcijos atliekas, reikėtų atiduoti įmonėms, atliekančioms statybinių atliekų smulkinimą.
 
14. KLAUSIMAS Kada išveš prie konteinerių paliktas šiukšles, kurios netelpa į konteinerius (didelių gabaritų atliekas, klozetus, langų rėmus ir pan., ką reikia vežti į didelių gabaritų aikšteles)?
Atsakymas. Išnešti didelių gabaritų atliekas ir palikti jas prie konteinerių ne pagal atliekų surinkimo grafiką NEGALIMA. Didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu vykdomas pagal iš anksto skelbiamą grafiką jame nurodytomis datomis. Grafiką galite rasti adresu http://www.sratc.lt/buities-pavojingu-dideliu-gabaritu-elektros-ir-elektronikos-irangos-atlieku-surinkimo-grafikas-2019-m/. Didelių gabaritų atliekas prie konteinerio galima palikti tik dieną prieš apvažiavimą arba tą pačią dieną iki 7:00 val., kada vykdomas apvažiavimas. Priklausomai nuo gyventojų išneštų didelių gabaritų atliekų kiekio  atliekų išvežimas gali užtrukti iki keleto dienų pagal nurodytą grafiką. Didelių gabaritų atliekos, kurios yra surenkamos apvažiavimo būdu - tai stambūs buities apyvokos daiktai (baldai, dviračiai, lango rėmai be stiklo, durys, vežimėliai, automobilinės kėdutės, praustuvės, unitazai ir kt.), neardyta buitinė technika (skalbimo mašinos, televizoriai, kompiuteriai ir kt.), automobilių padangos.
PASTABA. Šiaulių miesto gyventojams, grafike yra nurodyta didelių gabaritų atliekų išnešimo diena, todėl atliekas nurodytą dieną, gyventojai gali išnešti iki 24:00 val.
 
15. KLAUSIMAS. Ką galima išmesti, kai vyksta didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu?
Atsakymas. Didelių gabaritų atliekas prie konteinerio galima palikti tik dieną prieš apvažiavimą arba tą pačią dieną iki 7:00 val., kada vykdomas apvažiavimas. Didelių gabaritų atliekos, kurios yra surenkamos apvažiavimo būdu - tai stambūs buities apyvokos daiktai (baldai, dviračiai, lango rėmai be stiklo, durys, vežimėliai, automobilinės kėdutės, praustuvės, unitazai ir kt.), buitinė technika (skalbimo mašinos, televizoriai, kompiuteriai ir kt.), automobilių padangos.
 
16. KLAUSIMAS. Ar galima dokumentus dėl lengvatų ar atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atsiųsti el. paštu?
Atsakymas. Taip, tokie dokumentai yra priimami ir elektroniniu paštu, el. pašto adresas Šiaulių miesto gyventojams siauliumrinkliava@sratc.lt; Akmenės rajono gyventojams akmenesrrinkliava@sratc.lt; Radviliškio rajono gyventojams radviliskiorrinkliava@sratc.lt; kartu pateikiant ir prašymą, kurio formą galite rasti http://www.sratc.lt/prasymo-formos/.
Dokumentus taip pat galima pateikti prisijungus per savitarnos svetainę adresu http://sratc.mokesta.lt/msavit/Account/Login?ReturnUrl=%2Fmsavit%2F
 
17. KLAUSIMAS. Noriu užsisakyti/pasikeisti konteinerį, kur kreiptis?
Atsakymas. Dėl konteinerių užsisakymo/pasikeitimo galite kreiptis el. paštu info@sratc.lt arba skambinti bendruoju tel. 8 41 421 599 ir pasirinkti temą „Atliekų tvarkymo klausimai“.
 
18. KLAUSIMAS. Ar reikia Jums pranešti pardavus/įsigijus būstą?
Atsakymas. Taip, pardavus ar įsigijus būstą, rinkliavos mokėtojas apie pasikeitimus ne vėliau kaip per vieną mėnesį privalo informuoti rinkliavos administratorių.
 
19. KLAUSIMAS. Ar reikia pranešti pasikeitus gyventojui skaičiui nekilnojamo turto objekte?
Atsakymas. VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ gauna duomenis apie gyventojų pasikeitimą, todėl atvykti nėra būtina, išskyrus tuos atvejus, kai gyventojas nori gauti patikslintą mokėjimo pranešimą greičiau.
 
20. KLAUSIMAS. Būste nėra deklaruotų gyventojų, kodėl turiu mokėti?
Atsakymas. Pagal galiojančią tvarką, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, nuo 2017 m. liepos mėn. Akmenės r. ir Radviliškio r. savivaldybių bei nuo 2018 m. sausio mėn. Šiaulių m. savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai yra apmokestinti privaloma pastoviąją įmokos dalimi.
 
21. KLAUSIMAS. Kur galima rasti atliekų išvežimo grafikus?
Atsakymas. Atliekų išvežimo grafikus galima rasti adresu http://www.sratc.lt/atlieku-surinkimo-grafikai-2/.
 
22. KLAUSIMAS. Noriu pranešti apie atliekų tvarkymo pažeidimą, ar galiu apie tai pranešti neatskleidžiant savo tapatybės.
Atsakymas. Tikrai galite tai padaryti anonimiškai, informaciją reikėtų siųsti info@sratc.lt.
 
23. KLAUSIMAS. Noriu įsigyti komposto, kur kreiptis?
Atsakymas. Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įsigyti apželdinimui tinkamo komposto tai gali padaryti už 8,76 Eur/t . Komposto laikymo vieta - Kairių žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė, Šiaulių g. 24,  Bertužių k., Kairių sen., Šiaulių r. (šalia uždaryto Kairių sąvartyno). Aikštelės darbo laikas I–V 8.00–17.00 val., telefonas pasiteiravimui (8 41)  37 42 02. Transportavimo paslaugos neteikiamos.
 
24. KLAUSIMAS. Turiu įmonę ir noriu užsisakyti rūšiavimui skirtus konteinerius. Kur kreiptis?
Atsakymas. Dėl pakuočių atliekų surinkimo bei konteinerių šioms atliekoms galite kreiptis į pakuočių atliekų tvarkytojus, kurių kontaktus galite rasti atliekų tvarkytojų valstybiniame registre (https://atvr.am.lt/faces/main)(https://atvr.am.lt/).
 
25. KLAUSIMAS. Kas yra pastovioji ir kintamoji įmokos dalys?
Atsakymas. Pastovioji vietinės rinkliavos dedamoji skirta pastoviosioms komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudoms padengti – tai nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (pavyzdžiui, atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų (atliekų sąvartyno, atliekų apdorojimo įrenginių, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių ir pan.) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, bendrosios veiklos ir administracinės sąnaudos).
Kintamoji vietinės rinkliavos dedamoji skirta kintamosioms komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudoms padengti – tai su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.
 
26. KLAUSIMAS. Ar reikia pranešti pasikeitus darbuotojų skaičiui, nutraukus patalpų nuomos sutartį?
Atsakymas. Pasikeitus duomenims, pagal kuriuos apskaičiuojama vietinė rinkliava, apie pasikeitimus ne vėliau kaip per vieną mėnesį privaloma informuoti rinkliavos administratorių, tai galima padaryti ir el. paštu info@sratc.lt
 
27. KLAUSIMAS. Vykdant apskaitą GPAIS, kaip sužinoti mišrių komunalinių atliekų kiekį?
Atsakymas. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ informuoja, kad jeigu įmonėje ir/ar įmonės struktūriniame padalinyje susidaro mišrios komunalinės atliekos (atliekos sąrašo kodas 20 03 01) ir pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles privalo vykdyti atliekų apskaitą naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), tai vykdant atliekų susidarymo apskaitą, rekomenduojama naudoti mišrių komunalinių atliekų santykinį svorį tonomis. Susidarantis mišrių komunalinių atliekų kiekis nustatomas pagal konteinerio dydį, konteinerių skaičių ir aptarnavimo dažnumą. 
1 m3 mišrių komunalinių atliekų santykinis svoris - 0,175 t.
 
28. KLAUSIMAS. Kur dėti traktoriaus padangas?
Atsakymas. Tokias padangas galima pristatyti į Kairių DGASA (1 t atliekų ir apdorojimo įkainis – 84,70 Eur su PVM) arba į kitas tokias atliekas tvarkančias įmones.
 
29. KLAUSIMAS. Norime paskaitos apie atliekų tvarkymą, ar šios paskaitos mokamos?
Atsakymas. Šios paskaitos nemokamos, laukiame kvietimo.
 
30. KLAUSIMAS. Kam rūšiuoti, jei visos atliekos yra supilamos į vieną mašiną ir sumaišomos?
Atsakymas. Dauguma antrines žaliavas ir pakuočių atliekas surenkančių šiukšliavežių turi atskiras sekcijas skirtingoms atliekų rūšims, kur jos nesusimaišo. Mišrios komunalinės atliekos pristatomos į MBA įrenginius apdorojimui, po kurių deginamos arba šalinamos sąvartyne,a o rūšiuotosios – į rūšiavimo stotį. Rūšiavimo stotyje surinktos pakuotės atliekos išrūšiuojamos į daug frakcijų  ir atiduodamos perdirbėjams.
 
31. KLAUSIMAS. Kam rūšiuoti, jei visos atliekos keliauja į sąvartyną?
Atsakymas. Į sąvartyną keliauja tik dalis tų atliekų, kurių negalima panaudoti ar perdirbti, sudeginti. Rūšiuotos atliekos nepatenka į sąvartyną, nes įmonės, vykdančios antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimą ir pristatydamos atliekas į rūšiavimo centrą, parduoda perdirbimui paruoštas atliekas, o norint pristatyti atliekas į sąvartyną, reikia mokėti atliekų tvarkymo mokestį.
 
32. KLAUSIMAS. Vežėjas atliekų išpylimo metu sulaužė konteinerį, kur kreiptis?
Atsakymas. Turint pretenziją dėl vežėjo sulaužyto konteinerio, reikia informuoti el. paštu info@sratc.lt arba bendruoju tel. 8 41 421 599 ir pasirinkti temą „Atliekų tvarkymo klausimai“.
 
33. KLAUSIMAS. Vežėjas neaptarnavo konteinerio, kur kreiptis?
Atsakymas. Turint pretenziją dėl vežėjo nesuteiktų paslaugų, reikia informuoti el. paštu info@sratc.lt arba bendruoju tel. 8 41 421 599 ir pasirinkti temą „Atliekų tvarkymo klausimai“.
 
34. KLAUSIMAS. Ar bus kas iškrauna atvežus atliekas į atliekų priėmimo aikšteles?
Atsakymas. Atvežtas atliekas išsikrauna pats atliekų turėtojas ar vežėjas ir išrūšiuodamas sudeda į toms atliekoms skirtas vietas arba kaip nurodo aikštelės darbuotojas.
 
35. KLAUSIMAS. Kas atsako už klientų saugumą atliekų priėmimo aikštelėse?
Atsakymas. Atvežus atliekas į atliekų priėmimo aikšteles (DGASA, APP, ŽAKA) gyventojai patys atsako už savo saugumą. Aikštelių darbuotojai už atliekas atvežusių asmenų saugumą neatsako.
 
36. KLAUSIMAS. Kur galima rasti gamybos ar kitos ūkinės veiklos procese susidarančių atliekų priėmimo į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną bei Kairių DGASA kainas?
 
37. KLAUSIMAS. Ar vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą galima ir privaloma sumokėti tik į mokėjimo pranešime nurodytą sąskaitą?
Atsakymas. Taip, visi mokėtojai, atliekantys mokėjimus savarankiškai, t. y. ne pagal bankų paruoštus ruošinius įmokoms surinkti, turi mokėti į mokėjimo pranešime nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra pagrindinė konkrečios savivaldybės mokėtojų vietinės rinkliavos įmokų surinkimo sąskaita. Per apsirikimą pervedus mokėjimą į kitą sąskaitą, būtina informuoti el. paštu: info@sratc.lt, pateikiant prašymą perkelti įmoką.
 
38. KLAUSIMAS. Kaip galima sumokėti už pristatytas į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, Kairių DGASA ir ŽAKA gamybos ar kitos ūkinės veiklos procese susidariusias atliekas?
Atsakymas. Juridiniai asmenys, norintys pristatyti atliekas į šiuos objektus turi sudaryti sutartį ir apmokėti sutartyje nurodytomis sąlygomis (mokėjimas gali būti atliekamas tik į išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą LT62 4010 0442 0002 1860. Apmokėjimo negalima vykdyti į vietinės rinkliavos mokėjimo pranešime nurodytą sąskaitą. Per apsirikimą pervedus mokėjimą į kitą sąskaitą, būtina informuoti el. paštu: info@sratc.lt, pateikiant prašymą perkelti įmoką); Atsiskaityti galima ir mokėjimo kortele.
Fiziniai asmenys, pristatantys didesnius kiekius, gali atsiskaityti grynaisiais arba mokėjimo kortele (tik Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne).
 
39. KLAUSIMAS. Ar galima Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne gyventojui už pristatytas atliekas sumokėti bankiniu pavedimu?
Atsakymas. Negalima. Sumokėti galima tik grynaisiais arba mokėjimo kortele.
 
40. KLAUSIMAS. Už ką aš moku, mokėdamas vietinę rinkliavą už atliekų tvarkymą?
Atsakymas. Į vietinės rinkliavos už komuna­linių atliekų surink­imo ir tvarkymo moke­stį įeina ne tik miš­rių komunalinių atli­ekų surinkimas ir tv­arkymas, bet ir apli­nkosauginiu požiūriu saugios atliekų tva­rkymo sistemos sukūr­imas, nepavojingų at­liekų sąvartyno eksp­loatavimas, senų užd­arytų sąvartynų prie­žiūra, pavojingų ir didelių gabaritų atl­iekų surinkimas ir tvarkymas bei kt. pas­laugos.
 
41. KLAUSIMAS. Kodėl pasikeitė juridinių asmenų mišriųjų komunalinių atliekų konteinerių tuštinimo ir išvežimo dažnis?
Atsakymas. Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji atliekų tvarkymo taisyklių 112 ir 116 punktai. Taisyklių 112 punkto pirma dalis numato: „Juridiniams asmenims suteikiami naudotis individualūs 0,12 m3 – 1,1 m3 talpos konteineriai, kurių talpa ir skaičius nustatomi pagal nekilnojamojo turto objekte dirbančių darbuotojų skaičių“. Taisyklių 116 punkte numatyta, kad mišrios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų ir garažų bendrijų naudojamų individualių konteinerių vežamos iki 2 kartų per mėnesį. Juridiniai asmenys, turintys gamybinių atliekų (tekstilės, porolono, plastiko ar medžio drožlės ir nuopjovos, stiklo duženos, užterštos kartono ir plastiko pakuotės, lipdukų popierius ir pan.), pakuočių ar antrinių žaliavų (popieriaus, kartono, plėvelės) turi užsisakyti atliekų rūšiavimo konteinerius bei tiesiogiai susidaryti sutartis su tokių atliekų vežėjais.
 
Paskutinį kartą redaguota: 2021-03-14

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.