Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Karjera

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS (ŠRATC) IEŠKO

TEISININKO (-ĖS) 

Darbo funkcijos:

 • rengti ir dalyvauti rengiant lokalių teisės aktų projektus;
 • rengti ir derinti teisinio pobūdžio dokumentų projektus;
 • rengti ir derinti sutarčių, sudaromų įgyvendinant ŠRATC funkcijas, projektus;
 • nagrinėti kitų institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;
 • rengti ieškinių, pareiškimų, prašymų apeliacinių, kasacinių, atskirųjų skundų ir kitų teismo procesinių dokumentų projektus;
 • vertinti ir teikti išvadas Įstaigos vadovui ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus;
 • atstovauti Įstaigą teisminėse ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
 • dalyvauti Šiaulių regiono savivaldybių, ŠRATC visuotinio dalininkų susirinkimo bei valdybos posėdžiuose, ŠRATC darbo grupių veikloje;
 • teikti teisinę pagalbą teisinio pobūdžio bei viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo klausimais Įstaigos darbuotojams;
 • konsultuoti darbuotojus darbo teisės klausimais ir užtikrinti darbe iškylančių sudėtingų problemų kompetentingą, profesionalų bei savalaikį sprendimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, kitus galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą, civilinę teisę, civilinio proceso teisę, darbo teisę, administracinę teisę ir teiseną, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, biudžetinių, valstybės įmonių veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, teisės aktų rengimo taisykles, teisės doktriną ir teismų praktiką;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis, pasižymėti organizuotumu, iniciatyvumu, sąžiningumu;
 • dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius bei priimti sprendimus pagal savo kompetenciją ar dirbant komandoje.

Priskaitomas mėnesinio pareiginio darbo užmokesčio dydis: 2 125 Eur (bandomuoju laikotarpiu), 2 500 Eur (pasibaigus bandomajam laikotarpiui)

! Pretendentai pateikia gyvenimo aprašymą.

Pretendentų konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą garantuojame.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti elektroniniu paštu info@sratc.lt

Kandidatų dokumentų lauksime iki 2021 m. vasario 5 d. 12 val. 00 min.

Pretendentų atrankos būdas – darbo pokalbis. Apie kvietimą į darbo pokalbį iš anksto informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro administraciją tel. (8 41) 52 00 02.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-22

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

 • info@sratc.lt
 • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.