Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Naujienos

Naujienos / 2017 08 30 Akmenės ir Radviliškio rajonų gyventojams – dėl rinkliavos įmokų

Pranešimai – kiekvienam

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Akmenės ir Radviliškio rajonų savivaldybių teritorijose už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava.

Rajono gyventojai dažnai kreipiasi į Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą, klausdami, ar, įsigaliojus naujajai tvarkai, jų jau sumokėtos vietinės rinkliavos įmokos nedings. Rinkliavos mokėtojai gali būti ramūs – jų sumokėtos įmokos bus įskaitomos nuo liepos 1 d. taikomai apskaičiuotai dvinarei vietinei rinkliavai dengti.

Siekiant padėti gyventojams lengviau suprasti privalomos vietinės rinkliavos pokyčius ir sužinoti, ar pasikeitė mokėtina suma, 2017 m. paskutinį ketvirtį visiems Akmenės ir Radviliškio rajonų gyvenamųjų patalpų savininkams bus pateikti papildomi mokėjimo pranešimai.

Derėtų susirūpinti tiems gyvenamųjų patalpų savininkams, kur nėra deklaruotų gyventojų: dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto pastoviosios vietinės rinkliavos įmokos dalies privalomumo, ją reikės mokėti savininkams, net jeigu nėra deklaruotų gyventojų.

Už ką mokame?

Dvinare rinkliava siekiama, kad gyventojai tinkamai atsikratytų atliekų ir kad mokėtų už sukauptų atliekų kiekį bei tinkamą jų sutvarkymą.

Dvinarę vietinę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastovioji dalis skirta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudoms padengti, o kintamoji įmokos dalis priklauso nuo suteikiamų paslaugų apimties.

Dvinarė rinkliava skirtingai taikoma daugiabučių namų butų ir individualių valdų savininkams – individualiose valdose ji daugeliu atvejų priklauso nuo naudojamų individualių identifikuotų konteinerių skaičiaus, jų tūrio ir ištuštinimų skaičiaus, o daugiabučiuose namuose – nuo deklaruotų gyventojų skaičiaus.

Daugiabučio namo gyventojams taip pat numatyta galimybė kartu deklaruoti pašalinamų atliekų kiekį – namo gyventojai gali naudotis individualiais namui priskirtais identifikuotais konteineriais. Tokiu atveju rinkliavos mokėtojų teises ir pareigas (vietinės rinkliavos sumokėjimą, atliekų surinkimo vietos priežiūrą) privalėtų vykdyti daugiabučių namų butų savininkų įgaliotas asmuo (pvz. bendrija).

Moka teršėjas

Viena iš pagrindinių dvinarės rinkliavos principų – „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo aktyviau rūšiuos, tuo mažiau kainuos atliekų tvarkymas.

Atsakingas rūšiavimas ir kompostavimas mažina į sąvartyną patenkančių atliekų srautą. Taigi kiekvienas gyventojas gali prisidėti prie to, kad atliekų tvarkymui reikėtų mažiau sąnaudų.

Turite daugiau klausimų? Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro specialistai informaciją teikia elektroniniu paštu info@sratc.lt arba telefonu (8 41) 52 00 02.

ŠRATC Facebooke: https://www.facebook.com/sratc/.

 

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro inf.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro archyvo nuotr.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2017-08-31

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.