Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Naujienos

Naujienos / 2018 07 11 Pažintinė išvyka Šiaurės Italijoje – maisto/virtuvės atliekų surinkimas ir tvarkymas

Maisto/virtuvės atliekos yra tos, kurios kelia­ susirūpinimą daugeliui ES šalių. Ne išimtis ir Lietuva, kurioje nuo 2019 m. turi būti pradėtas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovai, kartu su kolegomis iš Utenos, Klaipėdos, Vilniaus, Alytaus ir Panevėžio regionų atliekų tvarkymo centrų, liepos 3-4 dienomis dalyvavo pažintinėje išvykoje Šiaurės Italijoje ir turėjo galimybę iš arčiau pamatyti ir suprasti kaip surenkamos ir tvarkomos maisto/virtuvės atliekos. Ši patirtis svarbi ruošiantis įgyvendinti maisto/virtuvės atliekų surinkimą bei tvarkymą Lietuvoje. Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane numatyta, kad savivaldybės nuo 2019 m. turi įdiegti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir įrengti pakankamus pajėgumus atskirai surinktoms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti vietovėse, kur yra techninės galimybės ir ekonominis pagrįstumas. 
Pažintinę išvyką organizavo VšĮ „Žiedinė ekonomika“(http://www.circulareconomy.lt/) – įmonė, skatinanti beatliekę gamybą ir populiarinanti žiedinės ekonomikos principus, bendradarbiaudama kartu su italų įmone ,,Scuola Agraria del Parco di Monza“.
Liepos 3 d. atstovai iš Lietuvos dalyvavo atskirai surenkant maisto/virtuvės atliekas iš individualių ir daugiabučių valdų Caronno Pertusella, Šiaurės Italijoje – geriausius rūšiavimo rezultatus pasiekusioje savivaldybėje, kurioje šiuo metu gyvena apie 15 tūkst. gyventojų. Apie maisto/virtuvės atliekų surinkimą pasakojo savivaldybės meras - Marco Giudici ir atliekų surinkimo įmonės ,,Econord” (www.econord.it) atstovas.

Įmonės ,,Econord” atstovas ir meras Marco Giudici (iš kairės į dešinę)
 
Meras Marco Giudici ir atliekų surinkimo įmonės atstovas pasakojo, kad Caronno Pertusella vietovėje maisto/virtuvės atliekos, savivaldybės sprendimu, renkamos du kartus per savaitę, kai tuo tarpu likusios atliekos – mišrios ir pakuotės – vieną. Maisto/virtuvės atliekos surenkamos specialiuose biologiškai suyrančiuose maišuose.

Maisto/virtuvės atliekos surenkamos tik transporto priemonėmis, su įtaisytu brūkšninio kodo skaitytuvu
 
Informavo, kad nuo 2013 m. Šiaurės Italijoje visi plastikiniai maišeliai, kuriuos galima įsigyti prekybos centruose ar turguje – biologiškai suyrantys. Atliekų surinkimo įmonės atstovas atkreipė dėmesį, kad jei gyventojai atliekas išrūšiuoja netinkamai – ant maišo klijuojamas lipdukas, kuriame pažymima, kodėl atliekų surinkėjas atliekų nesurinko. Maišas be brūkšninio kodo – nesurenkamas.

Pilnas maišas maisto/virtuvės atliekų sveria iki 6 kg. Esant atvejams, kai gyventojai išrūšiuoja atliekas netinkamai klijuojamas lipdukas ir pažymima, kodėl atliekos nebuvo surinktos ir išvežtos.
 
Meras Marco Giudici informavo, kad per metus iš vieno gyventojo surenkama vidutiniškai apie 70-80 kg maisto / virtuvės atliekų. Pateikta informacija apie apmokėjimo tvarką, taikomus įkainius ir kt. informacija.

Seno ir naujo pavyzdžio kibirėliai individualių namų virtuvėse, kuriuos gyventojai dažniausiai išneša maisto/virtuvės atliekų surinkimo dieną, neperdėti į didesnės talpos konteinerį. Dažniausiai naudojamos talpos: 40 l konteineris 3-4 asmenų šeimai, 120 l konteineris 7-8 asmenų šeimai ar kelioms šeimoms.
 
Atliekos daugiabučių namų kiemuose laikomos specialiai įrengtose patalpose. Už patalpos priežiūrą ir švarą yra atsakingi patys daugiabučio namo gyventojai. Gyventojai arba namų bendrijas valdantys administratoriai atliekų surinkimo dieną nustatytu laiku išneša atitinkamą atliekų srautą surinkimui.

Atskirai įrengta patalpa daugiabučio namo gyventojų atliekoms laikyti. 
 
Susipažinusi su atskiru maisto/virtuvės atliekų surinkimu, delegacija iš Lietuvos vyko į daugiafunkcinę mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) bei kompostavimo įmonę ,,Aimag“ (http://www.aimag.it/; veiklos pristatymas https://youtu.be/KedcPQv6b9k?t=19m29s), esančią Šiaurės Italijoje. Nuvykus į gamyklą, buvo parodyta, kaip vykdomas maisto/virtuvės atliekų tvarkymas (nuo patekimo į gamyklą iki galutinio produkto – komposto gavimo/biodujų išgavimo).
Kelionės metu, italų įmonės ,,Scuola Agraria del Parco di Monza“ atstovas Enzo Favoino pasakojo apie atliekų tvarkymo sistemą Italijoje, atsakinėjo į pateiktus klausimus (pranešimas anglų kalba http://www.circulareconomy.lt/wp-content/uploads/2017/09/OK_FAVOINO_-_biowaste_in_Milan.pdf).

.

Apsilankymas įmonėje ,,Aimag“
 
Liepos 4 d. nuo ankstaus ryto atliekų surinkėjų ,,HQ of Amsa“ (http://www.amsa.it/gruppo/cms/amsa/) atstovai  pakvietė pasižiūrėti, kaip surenkamos maisto/virtuvės atliekos iš daugiabučių namų pačiame Milano centre. Vėliau įmonės būstinėje parodyta, kaip vykdoma atliekas surenkančių transporto priemonių kontrolė ir reagavimas į gautus gyventojų pranešimus apie nesurinktas įvairių tipų atliekas (elektroniką, stambiagabarites, pakuotės ir kt.) Milane ir Milano regione. 

Popieriaus ir kartono surinkimas Milano centre ankstų rytą.
 
Kelionės pabaigoje regioninių atliekų tvarkymo centrų atstovai vyko į įmonės ,,Novamont“ (https://www.novamont.com/eng/) laboratoriją, kurioje gaminama žaliava biologiškai suyranteims plastikiniams maišeliams ir kitai suyrančiai produkcijai gaminti, kur taip pat susipažino kaip gaminamas ir išbandomas biologiškai suyrantis plastikas. 

Biologiškai suyrančius maišelius gaminančios įmonės ,,Novamont“ laboratorijoje. Biologiškai suyrančio plastiko gamybai naudojami produktai ir suyrimo procesas

Kelionės metu įgytos žinios iš tų, kurie turi ilgametę patirtį maisto/virtuvės atliekų surinkimo ir tvarkymo srityje, tikimasi, leis pasiūlyti regionų savivaldybėms pasirinkti geriausius sprendimus diegiamoje maisto/virtuvės atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemoje.
Daugiau informacijos apie pažintinę išvyką galima rasti organizatorių tinklapyje http://www.circulareconomy.lt/?page_id=1070.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-02-11

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.