Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Pakruojo rajonas

Komunalinės atliekos Pakruojo rajone yra tvarkomos vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais LR atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Komunalines atliekas surenka:

UAB „Pakruojo komunalininkas“

Statybininkų g. 16, Pakruojis,

Tel./faks. 8421 51095,

Elektroninis paštas: p.komunalininkas@gmail.com

http://pakruojokomunalininkas.lt/

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas, taip pat ir susidarančios įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje, išskyrus gamybines atliekas, kurios, vadovaujantis Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, gali būti tvarkomos savivaldybės atliekų tvarkymo sistemoje.

 

Komunalines atliekas sudaro: antrinės žaliavos (tinkamas perdirbti popierius, stiklas, plastmasė, metalas),pakuotės (plastikinės, popierinės, stiklinės), buityje susidarančios pavojingos atliekos, didžiosios atliekos, žaliosios atliekos, buitinio remonto atliekos, buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos, naudotos lengvųjų automobilių padangos, mišrios komunalinės atliekos.

 

Komunalinių atliekų rūšis Apibūdinimas Kaip ir kur galima išmesti

Antrinės žaliavos, pakuotės 

Perdirbti tinkamos atliekos tokios kaip stiklas, plastikas, metalai, popierius ir kartonas, perdirbti tinkamos iš jų gautos medžiagos.

Galima išmesti į antrinių žaliavų konteinerius arba gyventojai gali jas patys pristatyti į rajono atliekų priėmimo punktus, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. 

Buityje susidarančios pavojingos atliekos

Namų ūkyje susidarančios atliekos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir atitinkančios pavojingų atliekų apibrėžimą: galvaniniai elementai, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos, kitos pavojingos atliekos, susidarančios buityje.

Surenkamos apvažiavimo būdu arba gyventojai gali jas patys pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę

Senos baterijos surenkamos pardavimo vietose, prekybos centruose. 

Didžiosios atliekos

Stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, dviračiai, langai, durys ir kt.

Surenkamos apvažiavimo būdu arba gyventojai gali jas patys pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. 

Žaliosios atliekos

Žaliųjų teritorijų tvarkymo atliekos (šakos, lapai, žolė, daržovių ir vaisių atliekos) ir kitos panašios kilmės atliekos, kurias galima kompostuoti namudiniu būdu.

Gyventojai gali patys kompostuoti arba gali jas pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. 

Buitinio remonto atliekos

Buitinio remonto ir smulkių statybų bei griovimo, vykdomų ūkio būdu (be statinių projektų, suderintų Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka).

Gyventojai gali patys pristatyti į rajono atliekų priėmimo punktus, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. 

Buityje susidarančios elektros ir elektroninės įrangos atliekos

Buitinė technika, kompiuteriai ir jų priedai, įvairūs elektroniniai įrenginiai, kuriems funkcionuoti reikalinga elektros srovė. Šių atliekų negalima ardyti, nes daugelyje buitinių priedų yra pavojingų medžiagų, kurios gali pasklisti aplinkoje.

Surenkamosapvažiavimo būdu arba gyventojai gali jas patys pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, rajono atliekų priėmimo punktus. 

Naudotos lengvųjų automobilių padangos

Nebetinkamos naudoti lengvųjų automobilių padangos

Surenkamosapvažiavimo būdu arba gyventojai gali jas patys pristatyti į rajono atliekų priėmimo punktus, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. 

Mišrios komunalinės atliekos

Likusios po rūšiavimo komunalinės atliekos. Į mišrių komunalinių atliekų konteinerius griežtai draudžiama mesti: aukščiau išvardintas atliekas, žemės gruntą, statybos ir griovimo atliekas, skystas atliekas, gamybines, degančias ar karštas atliekas (pelenus).

Surenkamos konteineriais pagal nustatytą grafiką.

 
Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-29

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.