Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Šiaulių miestas

Komunalinės atliekos Šiaulių mieste yra tvarkomos vadovaujantis Šiaulių miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais LR atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Juridiniai asmenys, pradedantys veiklą Šiaulių mieste, pirmiausia turi kreiptis į VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras rinkliavos administravimo ir paslaugų kontrolės tarnybą, adresu: Pramonės g. 15-71, Šiauliai,  Tel. (8-41) 421 599 dėl rinkliavos mokesčio dydžio nustatymo. Tik rinkliavos skyriui pateikus visus reikiamus duomenis, bus suteiktas konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms.

Konteinerio pastatymo vieta ir atliekų išvežimo grafikas yra derinamas su atliekų vežėju – 

UAB „Ecoservice projektai“:  

Pramonės g. 8.  LT-78149, Šiauliai

Tel. 8 612 48 457

Nemokamas tel. 8 800 53 533

Elektroninis paštas loreta.zaveckyte-pavlova@ecoservice.lt

Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų surinkimo :

 1. Ūkinių subjektų, kurių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų Savivaldybė negali įvykdyti savo organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, atliekų;
 2. Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;
 3. Medicininių atliekų, tvarkomų pagal HN 66-2008;
 4. Gyvūninės kilmės atliekų, tvarkomų pagal veterinarinės tarnybos reglamentą;
 5. Skystų atliekų tvarkymo, kol nesukurta tam reikalinga regioninė infrastruktūra;
 6. Pramoninės statybos ir griovimo atliekų;
 7. Gatvių, šaligatvių, visuomeninių teritorijų valymo sąšlavų bei želdynų (išskyrus individualių namų ūkių ir daugiabučių namų sklypų), parkų, miškų tvarkymo atliekų;
 8. Atliekų, kurios surenkamos pagal įdiegtas Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemas;
 9. Ne namų ūkiuose susidarančių bioskaidžiųjų atliekų;
 10. Ne buityje susidarančių pavojingų atliekų.

Šias atliekas juridiniai asmenys privalo tvarkyti patys arba sudaryti sutartis su tokių atliekų tvarkytojais.

 

METINĖS ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMOS PAGAL ATLIEKŲ TURĖTOJŲ KATEGORIJAS

Eil. Nr

Atliekų turėtojų kategorijos*

Atliekų susikaupimo kiekius nurodantys parametrai

Atliekų susikaupimo norma 1 parametro vienetui, kg per metus

1.

Prekybiniai ir multifunkciniai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės (didmeninės ir mažmeninės), kioskai, viešojo maitinimo objektai

Darbuotojų skaičius

650

2.

Turgavietės, ne pastatuose esančios prekyvietės

Bendrasis plotas, kv. m.

1

3.

Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai

Vietų skaičius

400

4.

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Vietų skaičius

50

5.

Fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir/arba individualios veiklos vykdymo pažyma.

Vienas fizinis asmuo

200

6.

Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai

Studentų, besimokančių dieniniuose ir vakariniuose skyriuose; mokinių, ugdytinių skaičius

25

7.

Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos

Vietų skaičius

250

8.

Garažų bendrijos, garažų boksų savininkai

Garažų boksų skaičius

52,5

9.

Sodininkų bendrijos, sodų sklypų savininkai

Sodo sklypų skaičius

52,5

10.

Ūkiniinkai, deklaravę žemės ūkio naudmenų pasėlius, kurių bendras plotas yra nuo 20 ha ir daugiau

Ūkis

200

11

Kiti subjektai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nepriskirtini šios lentelės 1-10 eilutėms

Darbuotojų skaičius

200

.

 

 

 

 

Pastaba: Vietinės rinkliavos mokėtojas priskiriamas 1-10 eilutėse nurodytai kategorijai, jei jis vykdo nors vieną iš tos kategorijos apibūdinime nurodytų veiklos rūšių. Jeigu vietinės rinkliavos mokėtojas priskirtinas kelioms kategorijoms, vietinė rinkliava jam skaičiuojama Nuostatų 17 punkte nustatyta tvarka.

   
Paskutinį kartą redaguota: 2019-01-25

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

 • info@sratc.lt
 • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.