Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Veikla

Įstaigos veiklos sritys:

 • Vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimas ir plėtra.
 • Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas.
 • Atliekų priėmimo punktų, kompostavimo aikštelių ir kitų atliekų surinkimo, tvarkymo objektų eksploatavimas.
 • Šiandieninių aplinkosaugos reikalavimų nebeatitinkančių sąvartynų uždarymas ir sutvarkymas.
 • Eksploatuojamo regioninio sąvartyno ir visų uždarytų bei sutvarkytų sąvartynų monitoringo vykdymas.
 • Komunalinių atliekų surinkimo iš fizinių ir juridinių asmenų organizavimas.
 • Buityje susidarančių antrinių žaliavų surinkimo iš gyventojų organizavimas.
 • Namų ūkiuose susidarančių biologiškai skaidžių atliekų surinkimo organizavimas.
 • Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo iš gyventojų organizavimas.
 • Žaliųjų atliekų priėmimas ir kompostavimas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse.
 • Komunalinių ir nepavojingų ūkinių bei komercinių atliekų, kurių šiuo metu nėra galimybių perdirbti, priėmimas ir šalinimas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne.
 • Principo „teršėjas moka” įgyvendinimas.
 • Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas.
 • Pagalba regiono savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus.
 • Pagalba savivaldybėms rengiant regiono ir savivaldybių atliekų tvarkymo planus, regione ir savivaldybių teritorijose atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektus.
 • Visuomenės informavimas ir švietimas komunalinių atliekų tvarkymo klausimais.
Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-29

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

 • info@sratc.lt
 • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.