Modernus atliekų tvarkymas

Regione įdiegta konteinerių identifikavimo sistema, mišrios komunalinės atliekų apdorojamos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Atliekų kiekis mažėja

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne pašalinamų komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėja.

Vykdomi projektai

Finansuojama iš Europos Sanglaudos fondo.

Projektas „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (Nr.05.2.1-APVA-R-008-61-0001), įgyvendinant priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ (Nr. 05.2.1-APVA-R-008). 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-09-30–2023-09-01.

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2017-11-30

Projekto vertė – 11 972 067,87 Eur be PVM. 

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Uždaviniai: plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

  Projektas „Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistemos statyba" 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – visas Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimo laikotarpis ir 15 metų po sąvartyno uždarymo dienos.

Finansavimas – UAB „Enodus“ lėšos. 

Tikslai: Suprojektuoti biodujų vamzdyno atšaką į biodujų deginimo žvakę ir naują dujopūtę – kompresorinę, kuri sąvartyne susidarančias dujas perspektyvoje tiektų nauju dujotiekiu.

Uždaviniai: Šiaulių regiono Aukštrakių sąvartyno išskiriamų dujų surinkimas ir utilizavimas, panaudojant jas naudingos energijos gamybai vietoje, arba transportuojant vamzdynais.

Projekto veiklos: 

I etapas – sąvartyno išskiriamų dujų surinkimo ir utilizavimo sistema (vamzdžių klojimas, dujopūtės statymas ir biodujų žvakės įrengimas);

II etapas – kogeneracinės jėgainės įrengimas.

Veiklos įgyvendinimo rodikliai: 

Įrengta kogeneracinė jėgainė.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2018 m. 

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m.   

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m. 

 

 Projektas ,,Išteklių atgavimo  iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis“


Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2019-12-02 – 2021-12-01

Projekto partneriai – VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.

Finansavimo sutartis – 2019-11-15

Finansavimas – 450 000,00 Eur be PVM, iš kurių:

  • 405 000,00 Eur be PVM ES fondų lėšos;
  • 45 000,00 Eur be PVM pareiškėjo ir partnerių lėšos (kiekvienas partneris įsipareigojo prisidėti po 15 000,00 Eur be PVM sumos)
Tikslas - sukurti detalų algoritmą ir jo pagrindu programinę įrangą, skirtą atliekų sąvartynuose sukauptų produktų ir energijos gamybai tinkamų išteklių potencialo ir atgavimo techninių, ekonominių ir aplinkosauginių galimybių įvertinimui.
 
Uždaviniai: Atliktas ikiprekybinis pirkimas
 
Projekto veiklos:
  1. Koncepcijos modelio kūrimas, sprendimų ieškojimas.
  2. Modelio prototipo sukūrimas.
  3. Bandomosios versijos sukūrimas ir išbandymas.
Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2019 m.  

 

Finansuojama iš ES Sanglaudos fondo.

Projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-07-23–2023-06-30

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta: 2021-06-25

Projekto vertė – 1 817 646,44 Eur be PVM. 

Tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus ir tokiu būdu padidinti komunalinių atliekų pakartotinio panaudojimo apimtis bei mažinti aplinkos taršą.

Uždavinys: sukurti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus.

Projekto veikla – esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui (PFSA 11.6 p.) įrengiant priėmimo / laikymo zoną ir įsigyjant smulkintuvą, plastiko atskyrėją, maišytuvą, sijotuvą.

Projekto partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Joniškio rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Šiaulių regiono siektinos reikšmės, siekiant sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus – 4 327 tonos / metus.

Informacija apie projekto veiklų įgyvendinimą 2020 m.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-20

Jei neradote informacijos, susisiekite su mumis:

  • info@sratc.lt
  • (8 41) 42 15 99 arba (8 41) 52 07 61

Pramonės g. 15-71, LT-78137 Šiauliai, Tel. (8 41) 520 002, El. paštas: info@sratc.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas:
145787276. PVM mokėtojo kodas: LT457872716.