Šiaulių miestas

Popierius
Plastikas
Stiklo atliekos
Žaliosios atliekos
Didžiosios atliekos
Mišrios komunalinės (buitinės) atliekos
Popierius (išvežama užsipildžius konteineriui, data apytikslė)
Plastikas (išvežama užsipildžius konteineriui, data apytikslė)
Stiklo atliekos (išvežama užsipildžius konteineriui, data apytikslė)
Žaliosios atliekos (išvežama užsipildžius konteineriui, data apytikslė)
Didžiosios atliekos (išvežama užsipildžius konteineriui, data apytikslė)


Atliekų surinkimo grafikai individualioms valdoms (parsisiųsti)

 Visų rūšių atliekų surinkimas grafikas * 

*Pateiktos datos nurodo atliekų išnešimo dieną. Tai reiškia, kad individualius konteinerius bei didelių gabaritų atliekas prie važiuojamosios kelio dalies reikia pastatyti grafike nurodytą dieną iki 23:59 valandos.

Pavojingų atliekų surinkimo grafikas 

Atliekų surinkimo grafikai daugiabučiams (parsisiųsti)

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas

Pakuočių ir stiklo atliekų surinkimas

Tekstilės atliekų surinkimas

Didelių gabaritų atliekų surinkimas*

*Pateiktos datos nurodo atliekų išnešimo prie konteinerių dieną. Tai reiškia, didelių gabaritų atliekas reikia išnešti grafike nurodytą dieną iki 23:59 valandos.

Daugiabučių mišrių komunalinių atliekų konteinerių plovimo ir dezinfekavimo grafikas 

Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas*

*Daugiabučiams suteikti žaliosioms atliekoms didžiatūriai 1 m3 maišai turi stovėti prie kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių, kad paslaugos teikėjas netrukdomai galėtų aptarnauti atliekų surinkimo priemones.

Pavojingų atliekų surinkimo grafikas 

Atliekų surinkimo grafikai sodų bendrijoms

Mišrių komunalinių atliekų surinkimas

Pakuočių ir stiklo atliekų surinkimas

Didelių gabaritų atliekų surinkimas

Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas*

*Sodo bendrijoms suteikti žaliosioms atliekoms didžiatūriai 1 m3 maišai turi stovėti prie kolektyvinių (bendro naudojimo) konteinerių, kad paslaugos teikėjas netrukdomai galėtų aptarnauti atliekų surinkimo priemones.Informacija atnaujinta: 2023-09-22, 15:12:29