Šiaulių regiono 
atliekų tvarkymo centras

Šiaulių regione
  šiais metais 
 jau išrūšiuota 
  ir sutvarkyta

     85584


  tonų atliekų