Naujienos

Apsilankę sąvartyne, moksleiviai įsitikino rūšiavimo svarba

2017 04 21


Saulėtą ketvirtadienio rytą Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne apsilankė Radviliškio jaunimo mokyklos moksleivių grupė. Mokykloje vykdomas tęstinis projektas „Rūšiuoju ir atliekas naudoju!“, tad ekskursija į sąvartyną – puiki proga moksleiviams įsitikinti, kaip svarbu rūšiuoti.

Moksleivius pasitikęs sąvartyno vadovas Alvydas Putriūnas išdalijo vienkartines apsaugines kaukes, ir visi ekskursijos dalyviai suskubo jas matuotis, nors vėliau patys stebėjosi, kad vaikštant po sąvartyno teritoriją, kaukės nėra būtinos – kvapų yra, bet tai – visiems įprasti atliekų kvapai.

Ekskursijos gidas – ŠRATC direktoriaus pavaduotojas Petras Žaltauskas moksleiviams pasakojo, kaip formuojamas ES reikalavimus atitinkantis sąvartynas.

Sąvartyno dugnas išklotas skysčių nepraleidžiančia plėvele, dugnu išvedžiotas drenažas – puvimo metu susidarantis skystis vamzdžiais patenka į atvirą rezervuarą ir vėliau yra valomas. Susiformavęs didžiulis šiukšlių kalnas užpiltas gruntu – taip užkonservuotas nekenkdamos aplinkai galės stovėti dešimtmečius.

Užkopus į kalną atsiveria visa sąvartyno teritorija. Tolumoje sukinėjasi būriai kirų – ten pilamos šiuo metu į sąvartyną atvežamos atliekos. Kad tilptų kuo daugiau šiukšlių, jos presuojamos specialia technika.

Ekskursijos pabaigoje moksleiviai apžiūrėjo komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius. Šių įrenginių tikslas – atskirti biologiškai skaidžias atliekas nuo mišrių komunalinių atliekų ir atitinkamai jas apdoroti.

Iš priėmimo zonos mišrios komunalinės atliekos keliauja į apdorojimo zoną, kurioje mechaniškai paskirstomos į kelias frakcijas. Biologiškai skaidžios atliekos – maisto ir žaliosios atliekos, popierius ir kai kurios kitos suyrančios atliekos biologinio apdorojimo įrenginiuose (biotuneliuose) virsta techniniu kompostu, kuris reikalingas ne tik sąvartyne, bet ir gali būti naudojamas, pavyzdžiui, keliams tiesti.

Komunalinės atliekos, atskyrus biologiškai skaidžias atliekas, paskirstomos į lengvąją frakciją, kurią sudaro plastikas, tekstilė ir kitos lengvosios atliekos, ir sunkiąją frakciją, į kurią patenka stiklas, metalas ir kitos sunkiosios atliekos.

Moksleiviai įsitikino, kad nemažą dalį bendrame komunalinių atliekų sraute vis dar sudaro antrinės žaliavos, kurios sąvartyne išlieka nesuirusios daug metų. Taigi rūšiuodami prisidedame prie to, kad kuo daugiau atliekų būtų ne užkasama sąvartynuose, o būtų perdirbamos arba virstų naudingu kompostu.

 

ŠRATC inf. ir nuotr.