Šiaulių miestas

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras praneša, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojai rinkliavos įmokas turi mokėti į AB Luminor bankas sąskaitą LT824010044200521438.
 
Rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra visiems (ir gyventojams, ir juridiniams asmenims) privaloma įmoka, galiojanti sprendimą dėl rinkliavos įvedimo priėmusios savivaldybės teritorijoje.
Sutarčių  dėl komunalinių atliekų išvežimo sudaryti nereikia. Atliekų turėtojui su vežėju reikalinga sudaryti tik konteinerio panaudos sutartį.
 
Rinkliavos administravimą savivaldybė pavedė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, kuris rinkliavos mokėtojams ir pateikia mokėjimo pranešimus.
 
Lėšos, gautos iš vietinės rinkliavos, patenka į savivaldybių biudžetą ir naudojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemai finansuoti.
 
Rinkliavos mokėtojai naudojasi regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Jie nemokamai aprūpinami konteineriais. Gyventojai nemokamai naudojasi atliekų priėmimo punktais ir atliekų rūšiavimui skirtomis konteinerinėmis aikštelėmis, gali atliekų surinkėjui nemokamai perduoti buities pavojingas, didžiąsias ir kitas atliekas, surenkamas apvažiavimo būdu.


Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šiaulių miesto gyventojams

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje taikoma dvinarė vietinė rinkliava už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastovioji dalis - nustatytas dydis 1 gyventojui arba gyvenamojo būsto be gyventojų savininkui. Kintamoji dalis – nustatytas dydis 1 gyventojui arba suma už valdos individualaus (-ių) identifikuoto (-ų) konteinerio (-ių) tuštinimus.

Nuo 2023 m. už spausdintų mokėjimo pranešimų siuntimą bus taikomas 1,00 Eur mokestis (išskyrus nuosavybės savininkus, kurių amžius yra 65 ir daugiau metų) bei panaikinama 5 proc. lengvata pastoviajai rinkliavos daliai mokėjimo pranešimus gaunantiems el. paštu ir mokantiems metų rinkliavą per I ketvirtį.

1 gyventojui pastovioji rinkliavos dalis metams: 18,96 Eur. Jeigu būste deklaruota daugiau gyventojų, ši suma dauginama iš gyventojų skaičiaus.

1 gyventojui, gyvenančiam daugiabutyje (besinaudojančiam bendro naudojimo atliekų konteineriais), kintamoji rinkliavos dalis 13,56 Eur. Jeigu būste deklaruota daugiau gyventojų, ši suma dauginama iš gyventojų skaičiaus.

Pastoviosios ir kintamosios suma vienam gyventojui, gyvenančiam daugiabutyje (besinaudojančiam bendro naudojimo atliekų konteineriais) – 18,96+13,56= 32,52 Eur.

Gyvenantiems individualiose valdose kintamoji įmokos dalis priklauso nuo namo valdoje naudojamo (-ų) mišrių komunalinių atliekų konteinerio (-ių) talpos. Kintamoji skaičiuojama visai namų valdai už naudojamus mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius. Kintamoji dalis gyventojams, naudojantiems individualius identifikuotus mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius, skaičiuojama už minimalią paslaugos apimtį – 12 konteinerio ištuštinimų per metus. Įmoka už juos yra privaloma.

Individualioje valdoje vienas 0,12 m³ mišriųjų komunalinių atliekų konteinerio tuštinimas – 1,20 Eur, minimali kintamoji dalis per metus sudaro: 12 x 1,20 = 14,40 Eur;

Individualioje valdoje vienas 0,24 m³ mišriųjų komunalinių atliekų konteinerio tuštinimas – 2,40 Eur. Minimali kintamoji per metus: 12 x 2,40 Eur = 28,80 Eur.

Individualūs konteineriai aptarnaujami tokia pat tvarka, kaip ir iki šiol – atliekų surinkimas vyks pagal grafiką, iki 26 kartų per metus. Gyventojai, pageidaujantys, kad jų naudojami mišriųjų komunalinių atliekų konteineriai būtų išvežami dažniau negu 1 kartą per mėnesį, turi žinoti, kad už  kiekvieną papildomą išvežimą (nuo 13-ojo karto) teks mokėti papildomai (0,12m³ – 1,20 Eur, 0,24m³ – 2,40 Eur). Už konteinerio tuštinimus virš minimalios apimties mokėjimo suma pateikiama kitais metais.

Ankstesniais metais viršijusiems individualaus (-ių) biologinių (žaliųjų) atliekų konteinerio (-ių) tuštinimą 16 kartų, kintamoji dalis einamųjų metų mokėjimo pranešime skaičiuojama: 0,12 m³ konteineriui - 1,524 Eur; 0,14 m³ konteineriui – 1,778 Eur; 0,24m³ – 3,048 Eur už 17-tą ir kitus biologinių (žaliųjų) atliekų konteinerių tuštinimus. Individualūs rūšiuojamų pakuočių, stiklo konteineriai tuštinami nemokamai.  

Nuo vietinės rinkliavos atleidžiama pateikus prašymą ir aplinkybes įrodantį dokumentą, kai gyventojas, už kurį skaičiuojama vietinė rinkliava:

  • atlieka privalomąją karo tarnybą;
  • gydosi sveikatos priežiūros įstaigos stacionare, apgyvendintas ar slaugomas stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose;
  • yra suimtas ar atlieka laisvės atėmimo bausmę;
  • mokosi ne Šiaulių regiono teritorijoje esančioje dieninėje arba vakarinėje mokymo įstaigoje;
  • nuolat dirba ne Šiaulių regiono savivaldybėje;
  • yra išvykęs, ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos neimamos.

Būste deklaruotiems asmenims atleidimas nuo kintamosios dalies nėra taikomas jei atliekos paimamos iš gyvenamosios paskirties objekto, turinčio individualų identifikuotą konteinerį.

Šiaulių mieste taikoma vietinės rinkliavos lengvata asmenims, turintiems 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų (deklaruotų tame pačiame objekte): pastovioji ir kintamoji dedamosios gali būti skaičiuojamos ne daugiau kaip už du tokio asmens vaikus. Lengvata taikoma asmeniui pateikus prašymą ir vaikų gimimo liudijimų kopijas, o toks prašymas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus ir gali būti teikiamas kasmet, kol egzistuoja aplinkybės, suteikiančios teisę lengvatai.

Gyvenamųjų būstų savininkai, kuriems yra skaičiuojama pastovioji vietinės rinkliavos dalis, bet deklaruojantys, kad objektas nėra gyvenamas, privalo kiekvienais einamaisiais metais nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d. teikti elektros suvartojimo (iki 100 kW) už einamuosius metus pažymas vietinės rinkliavos perskaičiavimui. Pažymas ir dokumentus galima teikti el. paštu: siauliumrinkliava@sratc.lt

Rinkliavą galima sumokėti prekybos centruose „Maxima“, UAB „Perlas Finance“ terminaluose, UAB „Lietuvos spauda“ kioskuose, AB Lietuvos paštas. Mokėti galima bankiniu pavedimu į AB Luminor bankas sąskaitą LT824010044200521438.

Darydami bankinį pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodykite mokėtojo kodą.Informacija atnaujinta: 2023-03-06, 14:08:17