Radviliškio rajonas

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras praneša, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojai rinkliavos įmokas turi mokėti į AB Luminor sąskaitą LT334010044200984428.
 
Rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra visiems (ir gyventojams, ir juridiniams asmenims) privaloma įmoka, galiojanti sprendimą dėl rinkliavos įvedimo priėmusios savivaldybės teritorijoje.
 
Sutarčių dėl komunalinių atliekų išvežimo sudaryti nereikia. Atliekų turėtojui su vežėju reikalinga sudaryti tik konteinerio panaudos sutartį. 
 
Rinkliavos administravimą savivaldybė pavedė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, kuris rinkliavos mokėtojams ir pateikia mokėjimo pranešimus.
 
Lėšos, gautos iš vietinės rinkliavos, patenka į savivaldybių biudžetą ir naudojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemai finansuoti.
 
Rinkliavos mokėtojai naudojasi regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Jie nemokamai aprūpinami konteineriais. Gyventojai nemokamai naudojasi atliekų priėmimo punktais ir atliekų rūšiavimui skirtomis konteinerinėmis aikštelėmis, gali atliekų surinkėjui nemokamai perduoti buities pavojingas, didžiąsias ir kitas atliekas, surenkamas apvažiavimo būdu.


Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Radviliškio rajono gyventojams

Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje taikoma dvinarė vietinė rinkliava, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastovioji dalis skirta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pastoviosioms sąnaudoms padengti. Kintamoji įmokos dalis priklauso nuo suteikiamų paslaugų. Daugiabučių ir individualių namų gyventojams ji taikoma skirtingai.

Nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauji Vietinės rinkliavos dydžiai.

Pastovioji įmokos dalis vienoda visiems rajono gyventojams – 21 Eur metams. Kintamoji dalis kiekvienam gyventojui, neturinčiam individualaus identifikuoto konteinerio mišrioms komunalinėms atliekoms, gyvenančiam daugiabutyje, yra 9 Eur metams. Taigi kiekvienas rajono gyventojas, kurio gyvenamoji vieta deklaruota daugiabučiame name, per metus moka 21 Eur + 9 Eur = 30 Eur. Jeigu būste deklaruota daugiau gyventojų, ši suma dauginama iš gyventojų skaičiaus.

Gyvenantiems individualiuose namuose kintamosios įmokos dalis priklauso nuo naudojamo mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus. Minimali paslauga – 12 išvežimų per metus, įmoka už juos privaloma. 

Nuo 2022 m. liepos 1 d. naudojantis 0,12 m³ talpos konteineriu, minimali kintamoji įmoka už metus: 12 x 0,70 Eur = 8,40 Eur. Naudojantiems 0,24 m³ talpos konteinerį, privaloma įmoka: 12 x 1,40 = 16,80 Eur.  

Nuo liepos 1 d. individualūs konteineriai aptarnaujami tokia pat tvarka, kaip ir iki šiol – atliekų surinkimas vyks pagal grafiką, iki 24 kartų per metus. Gyventojai, pageidaujantys, kad jų naudojami konteineriai būtų išvežami dažniau negu 1 kartą per mėnesį, turi žinoti, kad už kiekvieną papildomą išvežimą virš minimalios apimties teks mokėti papildomai. 

Konteineriai yra pažymėti specialiais lipdukais, kiekvienas konteinerio pakėlimas fiksuojamas.

Individualūs rūšiuojamų pakuočių, stiklo ir žaliųjų atliekų konteineriai bus tuštinami nemokamai.

Primename, kad gyventojai, kurie naudojasi individualiam naudojimui priskirtais konteineriais, turi konteinerius laikyti savo sklype, o už sklypo ribų išstumti tik atliekų vežimo dieną.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013–06–27 sprendimu Nr. T–536 nuo 2013-07-01 d. taikoma 50 procentų vietinės rinkliavos mokesčio lengvata už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą komunalinių atliekų turėtojams, kuriems konteineris pastatytas didesniu kaip 300 m atstumu nuo atliekų turėtojui priklausančio nekilnojamojo turto objekto. Lengvata taikoma pateikus tai patvirtinantį dokumentą (atliekų vežėjo arba seniūnijos pažymą).

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2011-02-10 d. sprendimu Nr. T-1139 nuo 2011-03-01 d. tebetaikoma 50 procentų vietinės rinkliavos mokesčio lengvata už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ketvirtajam ir kitiems po jo šeimoje augantiems vaikams iki jų pilnametystės. Asmuo turi pateikti prašymą, vaikų gimimo liudijimų kopijas arba pažymą apie šeimos sudėtį.

Rinkliavą galima sumokėti prekybos centruose „Maxima“, UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose, AB Lietuvos paštas, naudojant AB „Swedbank“ internetinį mokesčių mokėjimų langą nurodant įmokos kodą 11227; AB Šiaulių bankas, SEB bankas, Luminor bankas bankiniu pavedimu, nurodant mokėtojo kodą.

Atliekant mokėjimo pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėtojo kodą.

 

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai

Eil. Nr.

Grupės

Apmokestinamieji parametrai

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Pastovus parametras

Kintamas parametras1

Pastovus vietinės rinkliavos dydis, Eur

Kintamas vietinės rinkliavos dydis, Eur

1.

Daugiabučių gyvenamųjų namų butai

Deklaruotų gyventojų skaičius

Deklaruotų gyventojų skaičius

21,00

9,00

Individualūs gyvenamieji namai

Deklaruotų gyventojų skaičius

0,12 m3 konteinerio ištuštinimas

21,00

0,70

0,24 m3 konteinerio ištuštinimas

21,00

1,40

1,1 m3 konteinerio ištuštinimas

21,00

6,50

Deklaruotų gyventojų skaičius

21,00

9,00

2.

Prekybiniai ir daugiafunkciniai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės (didmeninės ir mažmeninės), kioskai, turgavietės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

41,52

17,76

3.

Viešojo maitinimo objektai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

41,52

17,76

4.

Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

5.

Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

41,64

17,88

6.

Gamybos, pramonės, statybos

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

7.

Paslaugų įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

8.

Administravimo įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04 

9.

Kultūros įstaigos

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04 

10.

Transporto įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04 

11.

Gyvulininkystės, žemės ūkio įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

12.

Kiti subjektai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nepriskirti šios  lentelės kitoms eilutėms, taip pat fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir/arba individualios veiklos pažyma, ūkininkai, bei asmenys, nuolat veikiantys Radviliškio rajone pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų, antstolių kontoros, jų padaliniai ir pan.)

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

11,64

5,04 

13.

Garažų boksų savininkai

Boksų skaičius

Boksų skaičius

4,44

1,92

14.

Sodo sklypų savininkai

Valda, sodo sklypas

Valda, sodo sklypas

4,44

1,92 

15.

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

16.

Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

10,44

4,44

17.

Seniūnijų veikiančios kapinės

 

 

 

 

 

iki 1 ha ploto

Vnt.

Vnt.

278,52

119,40

 

nuo 1,01 ha iki 3 ha ploto

Vnt.

Vnt.

1995,00

855,00

Daugiau kaip 3 ha ploto

Vnt.

Vnt.

4987,56

2137,56

 1 Parametras, nesusijęs su individualaus identifikuoto mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteinerio ištuštinimu, taikomas tuo atveju, kai vietinės rinkliavos mokėtojas naudojasi kolektyviniais mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteineriais.

Kintamoji vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 7,00 Eur už m³ Nuostatų 12.4–12.6 papunkčiuose nurodytų Vietinės rinkliavos mokėtojų grupių atliekų turėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius.“.Informacija atnaujinta: 2023-01-03, 13:17:38