Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1804 „Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Nr. O3E-1802 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio valdytojų Investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nr. O3E-1801 „Dėl atliekų tarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ bei VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro įstatų, patvirtintų visuotinio dalininkų susirinkimo, įsigaliojusių 2023 m. balandžio 13 d., 36.12 p. parengtas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro reguliavimo apskaitos sistemos aprašas (parsisiųsti čia).

Informacija atnaujinta: 2024-04-29, 13:57:39