Pavojingos atliekos

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne Aukštrakiuose (Jurgeliškių k. 9) šalinamos tik nepavojingos komunalinės atliekos. Todėl atliekų turėtojai privalo iš bendro komunalinių atliekų srauto išskirti pavojingas atliekas.

Pavojingos atliekos – tai medžiagos, kurios gali padaryti žalos žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai, pasižyminčios bent viena iš šių savybių:

 • Sprogstamoji medžiaga ir preparatai
 • Labai degi
 • Dirginanti
 • Kenksminga
 • Toksiška
 • Kancerogeninė
 • Ėdi
 • Infekcinė

Pavojingos medžiagos nuo 2015 m. birželio 1 d. ženklinamos naujais sutartiniais simboliais:Pavojingos atliekos, susidarančios buityje
 • galvaniniai elementai
 • akumuliatoriai
 • buitinės chemijos produktai
 • lakų, dažų, skiediklių atliekos
 • cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė ir medžiagos
 • panaudoti tepalai
 • tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos
 • gyvsidabrio turinčios atliekos
Kaip elgtis su pavojingomis atliekomis?
 • Nemaišykite jų su kitomis buitinėmis atliekomis.
 • Nepilkite į plautuvę ar klozetą, lietaus nuotekų šulinius ar tiesiog ant žemės.
 • Išmeskite tik tuščią ir sausą pavojingų gaminių pakuotę.
 • Jeigu pavojingų medžiagų liko, sandariai jas uždarykite ir pristatykite į pavojingų atliekų surinkimo punktus, esančius Šiaulių regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse (jų adresus rasite VšĮ ŠRATC internetinėje svetainėje). Taip pat galite pristatyti į UAB „Toksikos“ eksploatuojamą aikštelę (Jurgeliškių k. 10).
 • Pavojingos atliekos surenkamos ir apvažiavimo būdu pagal iš anksto vežėjų paskelbtus grafikus.

Išeikvotas baterijas (galvaninius elementus) galima palikti  prekybos centruose, spaudos kioskuose, mokyklose, pašto skyriuose, kur  matomose vietose pastatytos specialios surinkimo dėžutės ar konteineriai.

Netinkamas pavojingų atliekų tvarkymas kelia grėsmę gamtai ir žmogui

Netinkamai tvarkomos pavojingos atliekos kelia pavojų gamtai ir žmogui.  Išpiltas 1 litras alyvos dešimtmečiams užteršia pusę hektaro žemės, o alyva patekusi į vandens telkinius, plėvele uždengia apie 1 ha vandens paviršiaus. Į dirvožemį patekusi alyva, išskiria įvairius cheminius elementus, kurie kelia pavojų žmogaus bei gyvūnų sveikatai. Alyvoje esantys sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, kai kurie jų sukelia vėžinius susirgimus.

Netinkamai išmestos baterijos – didžiulė žala aplinkai ir gamtai. Iš baterijų į aplinką patenkantys sunkieji metalai, rūgštys, toksinės medžiagos daro neigiamą, negrįžtamai didžiulį poveikį aplinkai. Ypatingai pavojingi yra juose esantys sunkieji metalai-švinas, gyvsidabris, kadmis. Patekę į mus supančią gamtą jie tampa įvairių sunkių susirgimų priežastimi.

Gyvsidabrio turinčios atliekos (dienos šviesos lempos, baterijos, termometrai, žemės ūkyje naudojami chemikalai, pesticidai)  yra toksiškos visoms gyvybės formoms. Ypač pavojinga įkvėpti gyvsidabrio garų. Kvėpuojant gyvsidabrio garais, jis per plaučius patenka į kraują, jungiasi su baltymais, kaupiasi inkstuose, kepenyse, smegenyse. Dažniausi fiksuojami susirgimai: mažakraujystė, plaučių ir inkstų ligos, odos uždegimai, metalo prieskoniai, skausmai pilve, nenoras valgyti, nuovargis, pykinimas ir vėmimas, troškulys, svorio mažėjimas, galvos skausmai. Sunkūs apsinuodijimai gali baigtis mirtimi.

Mirtina gyvsidabrio dozė gali būti 10-20 mg/m3 (vieno medicininio termometro!) išbuvus žmogui uždaroje 100-200 m3 tūrio patalpoje nuo 3 valandų iki 3 parų. Gyvsidabris, esantis vienoje liuminescencinėje lempoje (100-120 mg), visiškai išgaravęs gali užteršti iki atmosferoje leistinų ribinių koncentracijų (0,0003 mg/m3) – iki 333 333-400 000 m3 tūrio hermetišką patalpą, o iki darbo zonoje leistinų ribų vienkartinių koncentracijų (0,01 mg/m3) – 10-12 tūkst. m3 tūrio patalpą.Informacija atnaujinta: 2022-02-22, 11:31:11