Šiaulių rajonas

Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šiaulių rajono rinkliavos mokėtojams skaičiuoja, sąskaitas siunčia ir įmokas apskaito Šiaulių rajono savivaldybės administracija.
 
Rinkliavos mokėtojai  rinkliavą turi mokėti:
Gavėjas: Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Gavėjo kodas: 188726051
Gavėjo bankas : Luminor Bank AB
Gavėjo sąskaita banke: LT494010051001842514
 
Šiaulių rajono mokėtojų aptarnavimas tel. Nr.: (8-41) 58 06 02 arba (8-41) 59 66 52 


Dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Šiaulių rajono gyventojams
Nuo 2017 m. liepos 1 d. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastovioji dalis skirta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudoms padengti. Kintamoji įmokos dalis priklauso nuo suteikiamų paslaugų, daugiabučių ir individualių namų gyventojams ji taikoma skirtingai.
 
Kiekvienam daugiabučiame name savo gyvenamąją vietą deklaravusiam gyventojui taikoma pastovioji įmokos dalis – 18,24 Eur per metus, kintamoji įmokos dalis – 9,72 Eur per metus.
 
Taigi kiekvienas rajono gyventojas, kurio gyvenamoji vieta deklaruota daugiabučiame name, per metus turės mokėti 18,24 Eur + 9,72 Eur = 27,96 Eur. Jeigu būste deklaruota daugiau gyventojų, ši suma dauginama iš gyventojų skaičiaus.
 
Gyvenantiems individualiuose namuose taikoma pastovioji įmokos dalis – 18,23 Eur per metus vienam gyventojui. Kintamos įmokos dalis priklauso nuo namo gyventojų naudojamų mišrių komunalinių ir žaliųjų atliekų konteinerių talpos ir išvežimų skaičiaus. Minimali paslauga – 12 mišrių komunalinių atliekų konteinerio išvežimų per metus, įmoka už juos privaloma. Pvz.: jei konteinerio talpa 0,12 m³, minimali kintamoji įmoka per metus – 12 x 0,94 Eur = 11,28 Eur. Naudojantiems 0,24 m³ talpos konteinerį, privaloma įmoka per metus sudarys 22,56 Eur, 1,1 m³ talpos – 103,56 Eur.
 
Atliekų surinkimas vyksta pagal grafiką, iki 24 kartų per metus. Gyventojai, pageidaujantys, kad jų naudojami konteineriai būtų išvežami dažniau negu 1 kartą per mėnesį, turi žinoti, kad už  kiekvieną papildomą (nuo 13-ojo karto) mišrių komunalinių atliekų išvežimą teks mokėti papildomai.
 
 
Taip pat reikės mokėti ir už kiekvieną žaliųjų atliekų konteinerio išvežimą. Žaliųjų atliekų konteinerių išvežimui nėra taikomas numatytas išvežimų skaičius. Gyvenantiems individualiuose namuose kiekvienas žaliųjų atliekų konteinerio išvežimas yra apmokamas.
 
Konteineriai yra pažymėti specialiais lipdukais, kiekvienas konteinerio pakėlimas fiksuojamas. Vienas 0,12 m³ talpos mišrių komunalinių arba žaliųjų atliekų konteinerio ištuštinimas kainuoja 0,94 Eur; 0,24 m³ – 1,88 Eur; 1,1 m³ – 8,63 Eur.
 
Individualūs rūšiuojamų pakuočių ir stiklo konteineriai tuštinami nemokamai.
Primename, kad gyventojai, kurie naudojasi individualiam naudojimui priskirtais konteineriais, turi konteinerius laikyti savo sklype, o už sklypo ribų išstumti tik atliekų vežimo dieną.


Informacija atnaujinta: 2023-02-14, 15:33:08