Karjera

Atliekų tvarkymo skyriaus viršininko (-ės)

Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), pretendentai, norėdami pretenduoti į pareigybes, įtrauktas į „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašą“, prašymus dalyvauti konkurse turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).

Atliekų tvarkymo skyriaus viršininko (-ės) konkursą* galite rasti čia: https://portalas.vtd.lt/lt/atlieku-tvarkymo-skyriaus-virsininkas-322;958980.html

*Pretendentų dokumentai priimami per 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo. Terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienas, jeigu kiltų pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo.Informacija atnaujinta: 2024-05-06, 09:10:12