Naujienos

Atliekų tvarkytojai raginami atnaujinti registro duomenis

2017 04 19


Aplinkos ministerija įgyvendina  beveik 2,5 mln. eurų vertės 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamą projektą „Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos sukūrimas“, kurį įgyvendinus bus sukurta ir įdiegta Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS).

Naujoji informacinė sistema bus skirta gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos duomenų surinkimui, analizei ir kontrolei. GPAIS priemonėmis bus tvarkomi atliekų susidarymo apskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos, gaminių ir pakuotės tiekimo vidaus rinkai apskaitos, savivaldybių ataskaitų ir kiti gaminių ir pakuočių apskaitos duomenys.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma GPAIS ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro integracija, ir tam tikri registro duomenys, pvz. atliekų kodai, bus naudojami GPAIS vyksiančiuose procesuose.

Siekiant užtikrinti registro duomenų patikimumą ir išvengti galimų problemų naudojantis GPAIS, aplinkosaugininkai prašo atliekų tvarkytojų peržiūrėti duomenis Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir, esant netikslumams, duomenis atnaujinti.

Primename, kad Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklės įpareigoja atliekas tvarkančias įmones, pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro objekto duomenims ir informacijai, per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo atnaujinti registraciją registre.

 

LR Aplinkos ministerijos inf.

BFL nuotr.