Naujienos

Dėl klaidinančios informacijos laikraštyje „Radviliškio kraštas“

2024 06 04


Šių m. gegužės 30 d. laikraščio „Radviliškio kraštas“ straipsnyje „Merui ir jo svitai džiaugsmingai atidarius atliekų surinkimo aikšteles, paaiškėjo, kad šiukšlėms išplaukė virš milijono“ pateikiama klaidinanti informacija apie tariamai virš milijono eurų mokesčių mokėtųjų lėšų kainavusias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Radviliškio rajone ir tariamai permokėtus asfaltavimo darbus. Todėl, vadovaujantis LR Visuomenės informavimo įstatymo 15 ir 45 str. nuostatomis, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (ŠRATC) kreipėsi į laikraščio „Radviliškio kraštas“ redaktorę Gertrūdą Vileikienę, reikalaudamas artimiausiu metu paskelbti paneigimą.

ŠRATC š. m. gegužės 28 d. atsakydamas į „Radviliškio krašto“ redaktorės Gertrūdos Vileikienės klausimus dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimo kaštų pateikė kaštų lenteles. Pateiktoje informacijoje matyti, kad Radviliškio rajono savivaldybė biudžeto lėšomis, priešingai nei komentuojama ir pateikiama straipsnyje, prisidėjo tik nedidele finansine dalimi (Radviliškio r. savivaldybei šios dvi aikštelės sudėjus iš viso kainavo 156 722,27 Eur be PVM). Aikštelių įrengimas Baisogaloje ir Šeduvoje buvo finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (dviejų aikštelių įrengimui ES finansavimo dalis 827 775,07 Eur be PVM). Prie aikštelės įrengimo 12 355,95 Eur be PVM prisidėjo ir ŠRATC. ŠRATC teikė paaiškinimą ir dėl PVM, kuris šiame projekte yra netinkamos finansuoti išlaidos. ŠRATC yra PVM mokėtojas ir tiekėjams sumokėtas PVM yra susigrąžinamas per PVM ataskaitą.

Atkreiptinas dėmesys, kad visi pirkimai, susiję su šių aikštelių įrengimu, vykdyti vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų atlikimo tvarką. Pirkimų patikras vykdė projektą įgyvendinančioji institucija – LR Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra. Konkursų nugalėtojais tapo mažiausias kainas pasiūlę tiekėjai, kurios, beje, buvo ženkliai mažesnės už projektuotojo įvertintas statybų skaičiuojamąsias kainas. Abiejų aikštelių rangovai buvo skirtingi, Baisogalos aikštelę įrengė UAB „Limega“, o Šeduvos aikštelę – UAB „Doresta“.

Straipsnyje minima, kad aikštelių asfaltavimo darbų kaina Šeduvoje siekė 205,00 Eur su PVM už 1 m2, o Baisogaloje 265,00 Eur su PVM už 1 m2. G. Vileikienė tokia informacija klaidina gyventojus, kadangi tokias kainas paskaičiavo padalindama bendrą aikštelės projektavimo, projekto vykdymo, techninės priežiūros, ekspertizės bei rangos kainą su PVM padalinusi iš asfaltuotos dangos ploto (G. Vileikienės skaičiavimas Baisogalos aikštelės pavyzdžiu 501 531,08 *1,21 / 2 285,64 = 265,51 Eur su PVM). Taip  1 m2 asfalto dangos kainos skaičius atrodo įspūdingesnis, tačiau neatitinka tikrovės, kuri yra tokia: 1) Baisogalos aikštelės asfalto dangos plotas – 2285,64 m2. Asfaltavimo darbai (12 cm storio dangos), įskaitant gatvės bordiūrų įrengimą, kainavo 164 888,02 Eur be PVM, t. y. apie 72,14 Eur be PVM už 1 m2; 2) Šeduvos aikštelės asfalto dangos plotas – 2564,84 m2. Asfaltavimo darbai (12 cm storio dangos), įskaitant gatvės bordiūrų įrengimą, kainavo 185 320,97 Eur be PVM, t. y. apie 72,25 Eur be PVM už 1 m2.

Atkreiptinas dėmesys, kad aikštelės įrengimo kainą sudarė ne tik asfalto išklojimas, projektavimas, projekto vykdymo, techninė priežiūra bei projekto ekspertizė, bet ir aikštelės konteineriai bei eilė rangos darbų, tokių kaip paruošiamieji (Baisogalos aikštelėje reikėjo išardyti buvusią betono dangą bei iš ten išvežti bei pristatyti sutvarkymui didelius kiekius ten buvusių šiukšlių. Toje pačioje aikštelėje projektiniame žemės sankasos lygyje dar buvo atkasti augalinės kilmės gruntai, kurių pašalinimas ir jų pakeitimas tinkamais sankasos įrengimo gruntais techniniame darbo projekte nebuvo numatytas, kas sudarė papildomas išlaidas) sklypo sutvarkymo, drenažo atstatymo, dangos konstrukcijos įrengimo, svarstyklių įrengimo, trinkelių išklojimo, aplinkos tvarkymo, kelio ženklų, aikštelės aptvėrimo, vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų tinklų, lietaus nuotekų tinklų ir elektros tinklų, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, konteinerinio tipo personalo tarnybinio pastato, kuriame sumontuota visa reikiama inžinerinė įranga (įskaitant elektrinį šildymą, vėdinimą, vandentiekio ir nuotekų tinklus, vandens apskaitos mazgą, santechniką, elektros energijos tiekimo bei apšvietimo tinklus, apsaugines žaliuzes, priešgaisrinę ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizaciją, priešgaisrines priemones) pagaminimo, transportavimo ir montavimo, konteinerinio tipo buities pavojingų atliekų sandėliavimo pastato, kuriame sumontuota visa reikalinga inžinerinė įranga (įskaitant elektros energijos tiekimo, naudojimo bei apšvietimo tinklus, ventiliaciją, priešgaisrinę ir apsaugos nuo įsibrovimo signalizaciją, priešgaisrines priemones) pagaminimo, transportavimo ir montavimo darbai. 

Remiantis pateikta informacija, laikraščio „Radviliškio krašto“ redaktorė G. Vileikienė klaidina gyventojus lygindama asfaltavimo įkainį su asfaltavimo bei visos aikštelės infrastruktūros įrengimo įkainiu.

Minėtame straipsnyje buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, netiksli bei šališka informacija ir ji padarė neigiamą poveikį visuomenei, nes neužtikrino Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnyje numatytos žmogaus teisės gauti teisingą informaciją, taip pat neatitiko Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pagrindinių visuomenės informavimo principų.

Kodekso preambulėje įvardyta svarbiausioji žurnalisto pareiga – pagarba teisingai informacijai ir visuomenės teisei gauti informaciją; nuostata, kad pasitikėjimas žiniasklaida yra grindžiamas nepriklausomumo, teisingumo, nešališkumo, profesionalumo principais.

Remdamasis aukščiau išvardytais argumentais, ŠRATC laikraščio „Radviliškio kraštas“ redakcijai pateikė reikalavimą viešai paneigti paskleistą netikslią informaciją taip, kaip tą numato Visuomenės informavimo įstatymo 15, 44 straipsniai ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 straipsnis.