Naujienos

Informacija apie patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

2023 09 19


Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-103 patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Radviliškio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje https://www.radviliskis.lt/aplinkosauga-atlieku-tvarkymas/ bei VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje https://www.sratc.lt/teisiniai-dokumentai-savivaldybiu-atlieku-tvarkymo-planai/. Taip pat su patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima susipažinti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1effabd04c7911ee81b8b446907f594f.