Naujienos

Informacija apie patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

2023 09 18


Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-357 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje https://www.sratc.lt/teisiniai-dokumentai-savivaldybiu-atlieku-tvarkymo-planai/. Taip pat su patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. galima susipažinti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45df4c204d6d11ee81b8b446907f594f.