Naujienos

Informacija apie patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

2023 09 19


Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr. T-290 patvirtino Šiaulių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Šiaulių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje https://siauliuraj.lt/aplinkos-apsauga/atliekos/atlieku-tvarkyma-reglamentuojantys-dokumentai/210 ir VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje https://www.sratc.lt/teisiniai-dokumentai-savivaldybiu-atlieku-tvarkymo-planai/. Taip pat su patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima susipažinti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f9e04f104cb611ee81b8b446907f594f.