Naujienos

Patvirtintas Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas

2023 03 31


Kovo 28 dieną Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegija patvirtino Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro kartu su UAB „Ekokonsultacijos“ parengtą Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą (toliau – Planas).

Kaip teigia Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Žilvinas Šilgalis: „Įveikėme dar vieną nelengvą, bet visam Šiaulių regionui reikšmingą užduotį parengti ambicingus reikalavimus atitinkantį Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo planą ir jis buvo patvirtintas. Šiaulių regiono gyventojams tai reiškia dar aukštesnės atliekų tvarkymo kokybės ir racionalių jų kaštų užtikrinimą. Sieksime, kad beveik visos atliekos taptų vertę turinčiomis žaliavomis, o jas pardavus – šios padengtų dalį atliekų tvarkymo sąnaudų. Taip pat ir toliau didelį dėmesį skirsime gyventojų švietimui atliekų prevencijos ir rūšiavimo, vartotojiškumo mažinimo temomis. Tai, kas nebereikalinga ir tapo atliekomis, kviesime atsakingai tvarkyti ir naudotis sukurta infrastruktūra“.

Planas atnaujina Šiaulių regiono atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą, numatant priemones, užtikrinančias Europos Sąjungos direktyvų laikymąsi, 2021−2030 m. nacionaliniame pažangos plane bei Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane (toliau – VAPTP) nustatytų esminių užduočių įgyvendinimą.

Patvirtintu Planu bus siekiama ir toliau derinti Šiaulių regiono – Akmenės r., Joniškio r., Kelmės r., Pakruojo r., Radviliškio r., Šiaulių r. ir Šiaulių m. – savivaldybių veiksmus, organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ir/ar šalinimo įrenginius iki 2027 m.

Dėmesys žmogui

Iki 2027 m. Šiaulių regione planuojama skirti ypatingą dėmesį visuomenės švietimui ir informavimui atliekų prevencijos ir atsakingo vartojimo srityse. Viešinimo kampanijomis bei įvairiais projektais (skirtingomis jų įgyvendinimo ir bendradarbiavimo formomis) bus siekiama ir toliau ugdyti atliekų turėtojų sąmoningumą bei atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą (keisti požiūrį, sumažinti, naudoti pakartotinai ir perdirbti). Atsižvelgiant į visuomenės įsitraukimą, bus įvertintos galimybės Šiaulių regiono savivaldybėms prisijungti prie Europos „Zero waste cities“ iniciatyvos.

Prevencija ir pakartotinis naudojimas

Atliekų prevencija – aukščiausias prioritetas atliekų (ne)susidarymo ir tvarkymo srityse. Nors per pastaruosius septynerius metus gyventojų skaičius Šiaulių regione vidutiniškai kasmet mažėjo po 1 proc., atitinkamai susidarančių komunalinių atliekų kiekis kito mažai (2015 m. susidarė 115 732 t/metus komunalinių atliekų, o 2021 m. – 112 965 t/metus).

Laikantis nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turės būti vengiama komunalinių atliekų susidarymo ir šiukšlinimo, o tam pasiekti suplanuotos priemonės, kuriomis bus siekiama keisti vartotojų elgesį, plėtoti ir vystyti paruošimo naudoti pakartotinai veiklą per dalijimosi daiktais stotelių „Daiktų kiemas“ tinklą ir užtikrinti šiukšlinimo prevenciją.

Rūšiavimas

Per ateinančius penkerius metus bus siekiama didinti komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių (nerūšiuotų) atliekų kiekius. Džiaugiamės, kad kasmet gyventojai rūšiuoja vis geriau ir mišrių komunalinių atliekų apimtys mažėja: 2015 m. išrūšiuota 29 proc., o 2021 m. – 46 proc. surinktų komunalinių atliekų. Atitinkamai mišrios komunalinės atliekos 2015 m. sudarė 71 proc., o 2021 m. – 54 proc. surinktų komunalinių atliekų.

Siekiant Valstybės nustatytų ambicingų tikslų, skaičiuojama, kad mišrių komunalinių atliekų kiekis nuo 60,6 tūkst. tonų per metus turėtų sumažėti iki 26,2 tūkst. tonų per metus. Siekiant VAPTP nustatytų kiekybinių rūšiuojamojo surinkimo užduočių bus siekiama po 5 proc. gerinti rūšiuojamąjį surinkimą kasmet plečiant atskiro surinkimo apimtis: įgyvendinti priemones, skatinančias atskirti maisto ir virtuvės, tekstilės, buityje susidarančių statybos ir griovimo, pavojingas ir kitas atliekas, didinti pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo galimybes, plėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (toliau – DGASA) tinklą ir pasiūlyti kitas galimybes dar geriau rūšiuoti ir taip mažinti mišrių komunalinių atliekų kiekį. Planuojama, kad iki 2027 m. rūšiuojamasis komunalinių atliekų surinkimas sudarytų 80 proc. susidarančių komunalinių atliekų arba rūšiuojamasis surinkimas pagerėtų nuo 52,4 tūkst. t/metus (2021 m.) iki 83 tūkst. t/metus (2027 m.).

Maisto atliekų rūšiavimas

Šiuo metu viena iš svarbiausių priemonių – įgyvendinti Europos Atliekų direktyvos bei VAPTP reikalavimus ir nuo 2024 m. sausio 1 d. Šiaulių regione įdiegti maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą.

Pagal reikalavimus savivaldybės iki 2024 metų turi aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2 tūkst. arba užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose. Svarbu tai, kad nuo 2027 metų perdirbtomis bus užskaitomos tik atskirai surinktos biologinės atliekos.

Kokybiška paslauga ir efektyvus tvarkymas

Toliau bus siekiama užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą eksploatuojant esamą infrastruktūrą: 20 DGASA, 5 kompostavimo aikšteles, Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, regioninius mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, 8 „Daiktų kiemo“ stoteles, asbesto subsekciją sąvartyne. Atitinkamai nuolat vykdoma uždarytų sąvartynų priežiūra bei stebėsena.

Iki 2027 metų planuojama įrengti dar 3 naujas DGASA. Pagal reikalavimus DGASA tinklas turi atitikti reikalavimus – kaimo vietovėse įrengiant po vieną DGASA ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, o miestuose – vieną DGASA 10 km atstumu tarp tokių aikštelių arba aprūpinančią bent 40 tūkst. gyventojų. Taip pat planuojama įgyvendinti kitas infrastruktūros plėtros ir modernizavimo priemones.

Šis Planas – didelis žingsnis į priekį Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo grandinėje, kurio naudą pajus kiekvienas regiono gyventojas. Visuomenė su patvirtintu Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu gali susipažinti čia.