Naujienos

Šiaulių mieste pradėtos eksploatuoti naujai įrengtos pusiau požeminių konteinerių aikštelės

2023 05 22


Šiaulių mieste pradėtos eksploatuoti 12 naujai įrengtų pusiau požeminių konteinerių aikštelių šiais adresais: Aido g. 13, Aido g. 3 bendra su Gegužių g. 41, Aido g. 31, Architektų g. 42, Architektų g. 36, Dainų g. 22, Mechanikų g. 13, Dainų g. 41 bendra su Lyros g. 30, Dainų g. 44, Dainų g. 40A.*

Pusiau požeminių konteinerių aikštelėse yra įrengti konteineriai, skirti popieriui ir kartonui, plastikui ir metalui, stiklui bei mišrioms komunalinėms atliekoms, kai kuriose aikštelėse yra konteineriai skirti biologiškai skaidžioms atliekoms.

Pagal projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ iš viso turi būti įrengta 300 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelių. Pagal pirminę sutartį buvo įrengtos ir šiuo metu eksploatuojamos 96 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės, pagal esamą sutartį yra įrengtos ir eksploatuojamos 4 iš 204 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelių. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras kartu su Šiaulių miesto savivaldybės administracija tikisi, kad projektas vyks sklandžiai ir bus įgyvendintas laiku, t. y., iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

Numatytas pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietas galite matyti žemėlapyje.

Sąrašą galite rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad numatytos pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietos yra preliminarios ir projektavimo metu gali keistis, atsižvelgiant į požemines komunikacijas (dujotiekio, šilumos, elektros, vandentiekio, nuotekų ir ryšių tinklų) ir jų apsaugos zonas ir kt.

Suprojektuotų pusiau požeminių konteinerių aikštelių projektiniai sprendiniai yra viešinami VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėse:

1.https://siauliai.lt/lt/news/view/siauliuose-prasidejo-naujas-pusiau-pozeminiu-konteineriu-aiksteliu-irengimo-projektavimo-etapas

2.https://siauliai.lt/lt/news/view/nauji-pusiau-pozeminiu-konteineriu-aiksteliu-irengimo-sprendiniai-siauliu-mieste  

3.https://siauliai.lt/lt/news/view/nauji-pusiau-pozeminiu-konteineriu-aiksteliu-irengimo-sprendiniai-siauliu-mieste-1

Kilus klausimams arba turint objektyvių pastabų numatytoms pusiau požeminių konteinerių aikštelių vietoms, prašome kreiptis į:

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą, el. paštu info@sratc.lt;

Šiaulių miesto savivaldybės administraciją, el. paštu aplinka@siauliai.lt.