Naujienos

Šiaulių mieste prasideda pavojingųjų atliekų surinkimas

2024 06 10


Šiandien Šiaulių mieste prasideda pavojingųjų atliekų surinkimas. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad gyventojai buityje susidariusias pavojingąsias atliekas nemokamai, tinkamai ir saugiai pašalinti galės birželio 10–13 dienomis.

Pavojingųjų atliekų surinkimas

Pavojingosios atliekos Šiaulių mieste renkamos keturis kartus per metus: balandžio, birželio, rugpjūčio ir spalio mėnesiais pagal iš anksto viešai skelbiamą grafiką. Šių atliekų surinkimas artimiausiomis dienomis vyks:

Birželio 10 d., 16.45–17.15 val., prie savivaldybės (Vasario 16-osios g. 62);

Birželio 11 d. 16.45–17.15 val. prie prekybos centro „IKI Cento“ aikštelėje (Vilniaus g. 15);

Birželio 12 d. 16.00–16.30 val. prie prekybos centro „IKI Cento“ (Lyros g. 19a.);

Birželio 13 d. 16.00–16.30 val. prie UAB „Jupojos technika“ parduotuvės (Sodo g. 35b).

Kas yra pavojingosios atliekos?

Kasdienybėje susiduriame su pačiomis įvairiosiomis pavojingosiomis atliekomis. Tai gali būti galvaniniai elementai, akumuliatoriai, buitinės chemijos produktai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, cheminėmis medžiagomis užterštos pakuotės, panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos, gyvsidabrio turinčios atliekos bei kitos pavojingos atliekos, susidarančios buityje.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija įsakymu yra įpareigojusi vaistines nemokamai iš gyventojų priimti nereikalingus ar pasibaigusio tinkamumo vartoti vaistus. Tad gyventojai turi teisę atnešti vaistus į bet kurią arčiausiai esančią vaistinę.

Kaip atpažinti pavojingąsias atliekas?

Pavojingąsias atliekas galima atpažinti iš specialių simbolių, žyminčių pavojingąsias savybes (sprogstamoji medžiaga, degioji medžiaga, oksiduojanti medžiaga, ėdžioji medžiaga, dujos, nuodinga medžiaga, kenksminga medžiaga, pavojinga gyvybei, pavojinga aplinkai).

Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės duomenimis, Lietuvoje per metus vidutiniškai susidaro 163 tūkst. t pavojingųjų atliekų.

Kaip elgtis su pavojingosiomis atliekomis?

Pavojingąsias atliekas ir pavojingąsias medžiagas, jas sandariai uždarius, reikia pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse esančius pavojingųjų atliekų surinkimo punktus. Šiauliuose aikštelės įsikūrusios Pailių g. 19 ir J. Basanavičiaus g. 168 B.

Visas pavojingąsias atliekas būtina atskirti iš bendro atliekų srauto, nemaišyti su buitinėmis atliekomis, nepilti į plautuvę, klozetą, lietaus nuotekų šulinius ar ant žemės. Netinkamai tvarkomos pavojingosios atliekos gali užteršti dirvožemį, prasiskverbti į gruntinius vandenis, sukelti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.