Naujienos

Šiaulių miesto daugiabučių namų pirmininkų antrasis susirinkimas!

2018 10 05


Spalio 4 d. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre įvyko Šiaulių miesto daugiabučių namų pirmininkų susirinkimas, kurio metu kalbėta apie ES ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ tikslus, veiklas ir kitus aktualius klausimus. Informuota, kad projekto tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais. Atsižvelgiant į tai, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje prie daugiabučių namų bus įrengtos 289 pusiau požeminės konteinerių stovėjimo aikštelės. Vaizdinėmis priemonėmis pirmininkams parodyta, kaip preliminariai atrodys naujieji pusiau požeminiai konteineriai.
Po projekto pristatymo, pirmininkai domėjosi vietų, kur stovės naujosios konteinerių aikštelės parinkimu ir galimybėmis, esant poreikiui,  numatytas vietas keisti. Daugiabučių namų atstovams buvo paaiškinta, kad parenkant preliminarias konteinerių stovėjimo vietas, buvo atsižvelgta į keliamus reikalavimus, vieta derinta su daugiabučių namų administratoriais/pirmininkais. Susirinkusiesiems paaiškinta, kad projektavimo metu paaiškėjus, jog numatytose vietose konteinerinių aikštelių įrengti negalima dėl požeminių komunikacijų, naujos vietos parinkimo galimybė būtų svarstoma su gyventojais. Susirinkime taipogi aptartos naujųjų konteinerių rakinimo galimybės. 
Kita tema, kuri buvo aptarta, tai netinkamas atliekų šalinimas prie konteinerių.  Šitoje vietoje pirmininkų nuomonės išsiskyrė, nes vieniems pasiūlytas sprendimo būdas, neatrodė priimtinas kitiems. Atskiru klausimu buvo paaiškinta, kaip vyksta pakuotės atliekų surinkimas, ir kodėl ,,viskas pilama į vieną mašiną“. Aptarti konteinerių dezinfekavimo ir švaros aplink konteinerius klausimai. Priminta apie didelio gabarito atliekų surinkimą apvažiavimo būdu (jo dažnumą, leidžiamus kiekius). Susirinkimo metu, vienas pirmininkas išreiškė idėją, kad baterijų laikymo dėžutes pastatyti daugiabučių namų laiptinėse, pažadėta pasidomėti šia galimybe. Kitas pirmininkas papasakojo, kaip ėmėsi iniciatyvos ir pats organizavo didelio gabarito atliekų išvežimą. Pirmininkams išdalinti informaciniai pranešimai, apie gręsiančias baudas už netinkamą atliekų tvarkymą.
Susirinkime dalyvavo 8 daugiabučių namų pirmininkų, Šiaulių miesto savivaldybės atstovas, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai. Tokio pobūdžio susirinkimus tęsime ir toliau.