Naujienos

Šiaulių miesto daugiabučių namų pirmininkų trečiasis susirinkimas!

2018 10 11


2018 m. spalio 10 d. įvyko trečiasis susitikimas su Šiaulių miesto daugiabučių namų pirmininkais, siekiant pristatyti „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ projektą. Paaiškinta, kokie tikslai keliami šiame projekte ir kokios veiklos bus įgyvendinamos, akcentuotas atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumas. Informuota apie planuojamas įrengti naujas pusiau požemines konteinerių aikštelių surinkimo vietas. Kilus klausimams dėl aikštelių parinkimo vietų, pirmininkams buvo paaiškinta, kad pavaizduotos aikštelių vietos yra preliminarios ir konkreti aikštelės vieta bus parenkama projektavimo metu. Esant neaiškumams, konkreti konteinerių aikštelių įrengimo vieta bus derinama su daugiabučių namų pirmininkais/namo administratoriais iš anksto. Vaizdinėmis priemonėmis pirmininkams parodyta, kaip atrodys naujieji pusiau požeminiai konteineriai bei atliekų kaupyklos, į kurias bus šalinamos atliekos. Susirinkime aptartos naujųjų konteinerių rakinimo galimybės bei galimybės įrengti sensorinius daviklius, kurių pagalba būtų matomas konteinerių užpildymas bei kiti aktualūs gyventojams klausimai.
Kita tema, kuri buvo aptarta, tai netinkamas didelių gabaritų ir kitų rūšių atliekų šalinimas prie konteinerių. Sulaukti bent keli siūlymai: didinti apvažiavimų dažnį, kurių metu būtų surenkamos didelio gabarito (DGA) ir kitos rūšies atliekos, pasiteiravo apie galimybes įrengti atskiras nedideles aikšteles, kur galėtų būti kaupiamos didelio gabarito atliekos. Pirmininkai pageidavo, jog prie daugiabučių konteinerių atsirastų informacija apie atliekų tvarkymą ir grafikas, kada vyksta DGA surinkimas. ŠRATC darbuotojai pirmininkų paprašė pamačius netinkamą atliekų šalinimą nelikti abejingais ir apie tai informuoti. Pirmininkams išdalinti skelbimai ir paprašyta šia informacija pasidalinti su gyventojais dėl gręsiančios atsakomybės už netinkamą atliekų šalinimą. Taip pat priminta dėl galimybės daugiabučių namų pirmininkams nemokamai pasiimti žaliųjų atliekų surinkimo maišus iš Pramonės g. 8 , Šiauliai  UAB “Ecoservice projektai“
Susirinkime dalyvavo 10 daugiabučių namų pirmininkų, Šiaulių miesto savivaldybės atstovas, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojai. Tokio pobūdžio susirinkimus tęsime ir toliau.