Naujienos

ŠRATC sėkmingai užbaigė MBA įrenginių remontą

2023 01 26


Lygiai prieš metus, sausio 26 d., teismo sprendimu, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC/Įstaiga) perėmė mechaninio biologinio apdorojimo (toliau – MBA) įrenginius iš privataus operatoriaus UAB „NEG Recycling“. Iš karto po to, buvo atlikta MBA įrenginių techninės būsenos ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad MBA gamyklos įrenginiai yra labai blogos būklės – apleisti, sugedę ir nesaugūs. Įrenginiams buvo reikalingas skubus kapitalinis remontas arba jų pakeitimas naujais, o darbus buvo būtina atlikti lygiagrečiai tvarkant Šiaulių regione susidariusias mišrias komunalines atliekas, kas labai apsunkino visą procesą. Turbūt ne veltui populiarus F. Nyčės posakis „Tai, kas neužmuša, padaro mus stipresniais“ – tinka ir ŠRATC, nes šis iššūkis buvo sėkmingai įveiktas.

Perėmus MBA įrenginius, ŠRATC pirmiausiai tvarkė paliktus milžiniškus neapdorotų atliekų kiekius – net 2,4 tūkstančiai t. mišrių komunalinių atliekų, kas nustatytas normas viršijo daugiau nei 3 kartus. Tada laukė MBA gamyklos, buitinių ir administracinių patalpų valymas, dezinfekcija, MBA teritorijos tvarkymas ir galiausiai – įrenginių remontas, kurį Įstaigai pavyko viešųjų pirkimų būdu įsigyti tik iš antro karto. Prasidėjus Rusijos karinei invazijai į Ukrainą, buvo komplikuota gauti pasiūlymus iš tiekėjų, nes visos reikalingos remontui dalys brango: buvo neaiškios dalių gamybai reikalingų medžiagų tiekimo, gamybos ir pristatymo aplinkybės, dėlto gauti pirmieji pasiūlymai turėjo būti atmesti dėl per didelės kainos ir viešasis pirkimas buvo vykdomas iš naujo. Sėkmingai įvykdžius viešojo  pirkimo procedūras, MBA įrenginių remonto paslaugų sutartis buvo sudaryta 12 mėn., tačiau dėl abipusių ŠRATC ir Paslaugų teikėjo darbuotojų pastangų, MBA iš pagrindų pavyko suremontuoti per 4 mėn. laikotarpį.

Remonto metu buvo pakeistos praktiškai visos MBA įrenginių mechaninės dalys ir dalis elektronikos, suremontuoti sugedę, neveikiantys pakeliami vartai, iš pagrindų suremontuota visa atliekų apdorojimo linija, paleista nauja procesų stebėjimo sistema, sutvarkyti atliekų konteineriai, suremontuota gamybinių patalpų vėdinimo sistema. Per metus laiko susiformavo ir profesionali atsakingų darbuotojų komanda. Šios komandos dėka, MBA gamyklos teritorija ir įrenginiai pasikeitė neatpažįstamai ir Šiaulių regione susidariusių mišrių komunalinių atliekų apdorojimo procesas yra prižiūrimas kur kas geriau nei tą atliko privatus operatorius.

Suskaičiuota, kad per 2022 m., įvertinus visas padidėjusias sąnaudas dėl papildomų darbuotojų reikalingumo darbui MBA bei visas su MBA įrangos remonto susijusias išlaidas, buvo sutaupyta 400 000 eurų arba apie 40 proc. lėšų, kurias Įstaiga kasmet mokėdavo privačiam operatoriui. Tai labai svarbu, nes tik šie sutaupymai praėjusiais metais leido nedidinti „sąvartyno vartų mokesčio“, kuris yra įtraukiamas į gyventojų mokamą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Ne paslaptis, kad 2022 m. atsirado papildomos sąnaudos dėl elektros, kuro, reikalingos technikos nuomos, atliekų vežimo deginti ir deginimo įkainio pabrangimo bei  net 10 kartų per trijų metų laikotarpį padidinto mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis. „Jei MBA įrenginių būtume neperėmę savo žinion, jau praėjusiais metais būtų tekę kelti „sąvartyno vartų mokestį“. Tačiau net ir viskam brangstant, ŠRATC komandai pavyko subalansuoti finansus ir veiklą vykdyti prieš tris metus ŠRATC dalininkų nustatytais įkainiais visą šį sunkų laikotarpį. Labai gera žinia ta, kad mums pavyko laimėti teismo procesus prieš buvusį operatorių ir prisiteisti dalį padarytos žalos. Džiaugiamės šiais pasiekimais ir dėkojame Šiaulių regiono savivaldybių atsakingiems darbuotojams, jų vadovams už palaikymą sudėtingoje kovoje ginant viešą interesą. Dėkojame ir ŠRATC teisininkams iš NOOR, kurie atliko milžinišką darbą. Džiugu, kad pavyko realybe paversti ir pažadą gyventojams tinkamai tvarkyti regiono atliekas. Sudėtingos istorijos sėkminga pabaiga leidžia mums planuoti kitus būtinus ateities projektus, kad kuo daugiau atliekų Šiaulių regione galėtume tinkamai apdoroti, perdirbti ar perduoti perdirbti ir kuo mažiau jų tektų pašalinti sąvartyne. Tam, mes jau esame pasirengę ir ne vieną projektą ir juos įtraukę tiek Įstaigos baigtame rengti strateginiame veiklos plane, tiek šiuo metu baiginėjamame rengti Šiaulių regiono atliekų prevencijos ir  tvarkymo plane“, – ŠRATC komandos pasiekimais ir naujais planais džiaugėsi ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis.