Naujienos

Bandomojo projekto „#AšPats. Planuoju. Valgau. Rūšiuoju. Saugau.“ įgyvendinimo rezultatai

2023 05 18


Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane numatytos užduotys savivaldybėms iki 2023 m. gruodžio 31 d. įdiegti maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą. Vadovaudamasis jomis, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC) ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija dar 2021 m. spalio 11 d. pradėjo bandomąjį maisto atliekų surinkimo projektą Šiaulių mieste „#AšPats. Planuoju. Valgau. Rūšiuoju. Saugau.“ (toliau – Projektas).

Pasiruošimas maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimui nuo 2024 m. sausio 1 d.

Dalyvauti bandomajame projekte ir būti tvarių sprendimų ambasadoriais sutiko virš 1 tūkst. butų. Šiais konteineriais preliminariai naudojasi 2,2 tūkst. daugiabučių namų gyventojų. Kibirėliuose sukauptą turinį gyventojai išmeta į šalia kitų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių įrengtus maisto ir virtuvės atliekų 240 l konteinerius.

Siekdami, kad gyventojai būtų tinkamai pasirengę maisto atliekų surinkimui nuo 2024 m. sausio 1 d., ŠRATC specialistai analizuoja gyventojų įpročius rūšiuoti, identifikuoja galimas sistemines problemas, ieško jų sprendimo būdų, šviečia visuomenę per edukacines programas ir bendruomenėms skirtus renginius.   

Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo konteinerių vietose patikrinus mišrių komunalinių atliekų konteinerius nustatyta, kad į juos gyventojai maisto ir virtuvės atliekų išmeta minimaliai. Remiantis surinktais duomenimis, gyventojai palaipsniui vis geriau ima atskirti maisto ir virtuvės atliekas į specialiai įrengtus atliekų surinkimo konteinerius.

2023 m. sausio–balandžio mėn. rezultatai

Skaičiuojama, kad per praėjusius, 2022-uosius, metus iš viso surinkta 29 488 kg (29,5 t) švarių maisto ir virtuvės atliekų. Remiantis turimais duomenimis, per 2023 metų sausio–balandžio mėn. iš viso surinkta 8 831,8 kg (8,8 t) atliekų (šiame sraute nevertinamos jau atskirtos ne maisto atliekos, kurios per 4 mėn. laikotarpį sudaro 220,9 kg arba 2,5 proc. priemaišų).

Atitinkamai sausio mėnesį buvo surinkta 2 514,5 kg, vasario mėnesį – 2 170,7 kg, kovo mėnesį – 2 203,9 kg, balandžio mėnesį – 1 942,7 kg maisto ir virtuvės atliekų. Skaičiuojama, kad vienas gyventojas vidutiniškai išmetė 1 kg/mėn. maisto ir virtuvės atliekų (2022 m. šis skaičius siekė 1,12 kg/mėn.).

Maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimo nauda

Mažėjantys išmetamų maisto ir virtuvės atliekų kiekiai džiugina – gyventojai tampa sąmoningesniais, sprendžiama maisto švaistymo problema, taupomi finansiniai ištekliai, mažėja komunalinių atliekų kiekiai, mažiau teršiama aplinka.

Ateityje numatoma sudaryti galimybę iš surinktų maisto atliekų atskirti priemaišas ir kitas medžiagas, o apdorojus grynąsias maisto atliekas pagaminti pulpą, kuri galėtų būtų naudojama energijos gamyboje ir žemės ūkio sektoriuje kaip trąša. Kompostuodami biologiškai skaidžias atliekas ne tik jas grąžiname į medžiagų ciklą, tačiau kartu mažiname šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymą.