Apie mus

Siekiant įdiegti efektyviai veikiančią regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Šiaulių regiono savivaldybės (Šiaulių miesto bei Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio ir Šiaulių rajonų) 2002 m. birželio 25 d. ir įsteigė pelno nesiekiančią viešąją įstaigą Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Šiaulių regione sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas.MISIJA

Šiuolaikiškos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos standartus atitinkančios ir ekonomiškai efektyvios vieningos regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos Šiaulių apskrityje sukūrimas, jos funkcionavimo organizavimas, plėtojimas ir administravimas.

VIZIJA

Visos atliekos yra potencialios žaliavos.

VERTYBĖS

Ekologiškumas
Atliekas tvarkome mažiausiai kenksmingu aplinkai būdu.

Stabilumas
Stabili atliekų tvarkymo sistema.

Vientisumas
Vieninga regioninė komunalinių atliekų tvarkymo sistema.

Atvirumas
Atviras ir skaidrus atliekų tvarkymas.

Šiuolaikiškumas
Atliekos tvarkomos laikantis keliamų reikalavimų.Informacija atnaujinta: 2022-01-03, 11:02:36