Vidaus dokumentai

 1. Steigimo sutartis
 2. Įstatai (Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2023 m. balandžio 13 d.)
 3. Valdybos darbo reglamentas
 4. Vidaus kontrolės tvarkos aprašas
 5. Strateginis veiklos planas 2023–2025 m.
 6. Darbo tvarkos taisyklės
 7. Informacijos apie VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veiklą teikimo visuomenės informavimo priemonėms taisyklės
 8. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 9. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 10. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 11. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
 12. Valdybos sprendimų projektų, protokolų ruošimo taisyklės
 13. Šiaulių regiono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo taisyklės
 14. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų prevencijos ir išieškojimo taisyklės
 15. Procedūrų, pripažįstant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolas beviltiškomis reglamentas
 16. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka
 17. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras finansų kontrolės taisyklės
 18. VšĮ ŠRATC lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklės
 19. Atliekų priėmimo į nepavojingų atliekų sąvartyną taisyklės
 20. Asmenų lankymosi Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje taisyklės
 21. Atliekų priėmimo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno ir Kairių didelio gabarito ir kompostavimo aikštelėje instrukcija
 22. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras nuosavybės teise valdomo ilgalaikio turto nuomos organizavimo ir vykdymo viešo konkurso tvarkos aprašas
 23. Smurto prevencijos tvarkos aprašas
Informacija atnaujinta: 2024-02-02, 12:18:36