Vidaus dokumentai

 1. Steigimo sutartis
 2. Įstatai (Įregistruoti Juridinių asmenų registre 2016 m. sausio 26 d.)
 3. Valdybos darbo reglamentas
 4. Vidaus kontrolės taisyklės
 5. Darbo tvarkos taisyklės
 6. Informacijos apie VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro veiklą teikimo visuomenės informavimo priemonėms taisyklės
 7. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
 8. Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka
 9. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
 10. Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
 11. Valdybos sprendimų projektų, protokolų ruošimo taisyklės
 12. Šiaulių regiono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimo taisyklės
 13. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolų prevencijos ir išieškojimo taisyklės
 14. Procedūrų, pripažįstant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolas beviltiškomis reglamentas
 15. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka
 16. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras finansų kontrolės taisyklės
 17. VšĮ ŠRATC lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisyklės
 18. Atliekų priėmimo į nepavojingų atliekų sąvartyną taisyklės
 19. Asmenų lankymosi Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje taisyklės
 20. Atliekų priėmimo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno ir Kairių didelio gabarito ir kompostavimo aikštelėje instrukcija
 21. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras nuosavybės teise valdomo ilgalaikio turto nuomos organizavimo ir vykdymo viešo konkurso tvarkos aprašas
 22. Viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro turto viešųjų aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas
Informacija atnaujinta: 2022-05-31, 16:14:46