Asmens duomenų apsauga

Gerbiame ir saugome kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis.
 
Interneto svetainės http://www.sratc.lt/ bei joje teikiamų paslaugų naudotojų pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką reglamentuoja Interneto svetainės privatumo politika, patvirtinta VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 42.
 
Prieš naudojantis interneto svetaine http://www.sratc.lt/ ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojai privalo susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi Interneto svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojai patvirtina, kad sutinka su Politikoje išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigoja jos laikytis.
Informacija atnaujinta: 2022-11-11, 09:38:46