Šiaulių rajonas

Komunalinės atliekos Šiaulių rajone yra tvarkomos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kitais LR atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Juridiniai asmenys pradedantys veiklą Šiaulių rajone, pirmiausia turi kreiptis į VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras rinkliavos administravimo ir paslaugų kontrolės tarnybą, adresu: Pramonės g. 15-71, Šiauliai,  Tel. (8-41) 421 599 dėl rinkliavos mokesčio dydžio nustatymo. Tik pateikus visus rinkliavos skyriui reikiamus duomenis  bus suteiktas konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms.

Konteinerio pastatymo vieta ir atliekų išvežimo grafikas yra derinami su atliekų vežėju:

UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“

Sodo g. 18, Kuršėnai

Tel. (8 41) 58 27 42,  faksas (8 41) 58 46 31

Elektroninis paštas:  nomedam@kursenai-ku.lt

Pastaba: dingus konteineriui, jį sugadinus ar sudeginus reikia kreiptis į atliekų vežėją.Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema neapima šių atliekų surinkimo
  1. Ūkinių subjektų, kurių taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų Savivaldybė negali įvykdyti savo organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, atliekų;
  2. Netinkamų eksploatuoti transporto priemonių;
  3. Medicininių atliekų tvarkomų pagal HN 66-2008;
  4. Gyvūninės kilmės atliekų, tvarkomų pagal veterinarinės tarnybos reglamentą;
  5. Skystų atliekų tvarkymo, kol nesukurta tam reikalinga regioninė infrastruktūra;
  6. Pramoninės statybos ir griovimo atliekų;
  7. Gatvių, šaligatvių, visuomeninių teritorijų valymo sąšlavų bei želdynų (išskyrus individualių namų ūkių ir daugiabučių namų sklypų), parkų, miškų tvarkymo atliekų;
  8. Ątliekų, kurios surenkamos pagal įdiegtas Savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemas;
  9. Ne namų ūkiuose susidarančių bioskaidžiųjų atliekų;
  10. Ne buityje susidarančių pavojingų atliekų.

Šias atliekas juridiniai asmenys privalo tvarkyti patys arba sudaryti sutartis su tokių atliekų tvarkytojais.Informacija atnaujinta: 2022-06-14, 12:52:46