Akmenės rajonas

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra visiems (gyventojams ir juridiniams asmenims) privaloma įmoka, galiojanti sprendimą dėl rinkliavos patvirtinimo priėmusios savivaldybės teritorijoje. Pagal naująją tvarką taikoma vietinė rinkliava susidedanti iš pastovios dedamosios ir kintamo dedamosios.

Rinkliavos administravimas savivaldybėje yra pavestas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui. Informuojame, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojai įmokas turi mokėti į AB Luminor banko sąskaitą Nr. LT394010044200964435.

Rinkliavos mokėtojai jiems nustatyta apimtimi turi teisę naudotis regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Jie nemokamai aprūpinami mišrių komunalinių atliekų konteineriais, ir jokių sutarčių dėl komunalinių atliekų išvežimo sudaryti nereikia – dėl priemonių suteikimo reikia kreiptis į administratorių VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, o su vežėju sudaryti tik konteinerio panaudos sutartį gavus priemonę.

Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais: pastovioji dalis apskaičiuojama pagal atliekų turėtojų grupei nustatytą apmokestinamąjį parametrą - pagal darbuotojų skaičių (turgavietėms – pagal plotą). Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais identifikuotais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais kintamoji vietinės rinkliavos dalis priklauso nuo naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus. Tiems vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie kartu su gyventojais naudojasi bendraisiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais ar naudojasi individualiais neidentifikuotais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, vietinės rinkliavos kintamoji dalis skaičiuojama pagal tą patį apmokestinamąjį parametrą, kaip ir pastovioji dalis (pagal darbuotojų skaičių, o turgavietėms – pagal plotą).VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI 
Eil. Nr. Grupės Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą
Pastovusis parametras Kintamasis parametras1 Pastovusis vietinės rinkliavos dydis, Eur Kintamasis vietinės rinkliavos dydis, Eur
1 Daugiabučių gyvenamųjų namų butai Deklaruotų gyventojų skaičius Deklaruotų gyventojų skaičius

28,49

19,80

Individualūs gyvenamieji namai Deklaruotų gyventojų skaičius 0,12 m3 konteinerio ištuštinimas

28,49

1,66

0,24 m3 konteinerio ištuštinimas

28,49

3,32

1,1 m3 konteinerio ištuštinimas

28,49

15,51

Deklaruotų gyventojų skaičius

28,49

19,80

2 Prekybiniai ir multifunkciai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės (didmeninės ir mažmeninės), kioskai Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius

117,85

 

50,26

 

3 Viešojo maitinimo objektai Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius

117,85

 

50,26

 

4 Turgavietės, ne pastatuose esančios prekyvietės Bendrasis plotas, kv. m. Bendrasis plotas, kv. m.

0,64

0,08

5 Viešbučiai, moteliai, svečių namai Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius

6,38

 

3,87

 

6 Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius

33,20

 

20,10

 

7 Gamybos, pramonės statybos Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

15,46

8 Paslaugų Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

15,46

9 Transporto Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

15,46

10 Kultūros Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

15,46

11 Administracinės Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

 

15,46

 

12 Religinės Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

15,46

13 Poilsio Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

15,46

14 Kiti subjektai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nepriskirti šios  lentelės kitoms eilutėms, taip pat fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir/arba individualios veiklos pažyma, bei asmenys, nuolat veikiantys Akmenės rajone pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų, antstolių kontoros, jų padaliniai ir pan.). Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

25,54

 

15,46

 

15 Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

22,98

9,28

 

16 Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai Darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius

42,13

 

25,52

 

17 Sodo sklypų savininkai Valda, sodo sklypas Valda, sodo sklypas

6,70

 

4,06

 

18 Garažų boksų savininkai Garažo boksų sk. Garažo boksų sk.

6,70

 

4,06

 

19 Ūkininkai, deklaravę žemės ūkio naudmenų pasėlius, kurių bendras plotas yra nuo 20 ha ir daugiau Ūkis Ūkis

25,54

 

15,46

 

1 Parametras taikomas tuo atveju, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas naudojasi kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. Naudojantiems individualius identifikuotus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, kintama vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 14,10 Eur/m³.Informacija atnaujinta: 2023-07-21, 09:21:46