Radviliškio rajonas

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra visiems (gyventojams, ir juridiniams asmenims) privaloma įmoka, galiojanti sprendimą dėl rinkliavos patvirtinimo priėmusios savivaldybės teritorijoje. Pagal naująją tvarką, taikoma vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios dedamosios ir kintamosios dedamosios.

Rinkliavos administravimas savivaldybėje yra pavestas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui. Informuojame, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojai įmokas turi mokėti į AB Luminor banko sąskaitą Nr. LT334010044200984428.

Rinkliavos mokėtojai jiems nustatyta apimtimi turi teisę naudotis regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Jie nemokamai aprūpinami mišrių komunalinių atliekų konteineriais, ir jokių sutarčių dėl komunalinių atliekų išvežimo sudaryti nereikia – dėl priemonių suteikimo reikia kreiptis į administratorių VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, o su vežėju sudaryti tik konteinerio panaudos sutartį gavus priemonę.

Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais: pastovioji dalis apskaičiuojama pagal atliekų turėtojų grupei nustatytą apmokestinamąjį parametrą - pagal darbuotojų skaičių. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais identifikuotais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais kintamoji vietinės rinkliavos dalis priklauso nuo naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus. Tiems vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie kartu su gyventojais naudojasi bendraisiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais ar naudojasi individualiais neidentifikuotais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, vietinės rinkliavos kintamoji dalis skaičiuojama pagal tą patį apmokestinamąjį parametrą, kaip ir pastovioji dalis (pagal darbuotojų skaičių).VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI

Eil. Nr.

Grupės

Apmokestinamieji parametrai

Vietinės rinkliavos dydžiai už apmokestinamąjį parametrą

Pastovus parametras

Kintamas parametras1

Pastovus vietinės rinkliavos dydis, Eur

Kintamas vietinės rinkliavos dydis, Eur

1.

Daugiabučių gyvenamųjų namų butai

Deklaruotų gyventojų skaičius

Deklaruotų gyventojų skaičius

21,00

9,00

Individualūs gyvenamieji namai

Deklaruotų gyventojų skaičius

0,12 m3 konteinerio ištuštinimas

21,00

0,70

0,24 m3 konteinerio ištuštinimas

21,00

1,40

1,1 m3 konteinerio ištuštinimas

21,00

6,50

Deklaruotų gyventojų skaičius

21,00

9,00

2.

Prekybiniai ir daugiafunkciniai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės (didmeninės ir mažmeninės), kioskai, turgavietės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

41,52

17,76

3.

Viešojo maitinimo objektai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

41,52

17,76

4.

Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

5.

Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

41,64

17,88

6.

Gamybos, pramonės, statybos

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

7.

Paslaugų įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

8.

Administravimo įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04 

9.

Kultūros įstaigos

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04 

10.

Transporto įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04 

11.

Gyvulininkystės, žemės ūkio įmonės

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

12.

Kiti subjektai: fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nepriskirti šios  lentelės kitoms eilutėms, taip pat fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir/arba individualios veiklos pažyma, ūkininkai, bei asmenys, nuolat veikiantys Radviliškio rajone pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų, antstolių kontoros, jų padaliniai ir pan.)

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo

11,64

5,04 

13.

Garažų boksų savininkai

Boksų skaičius

Boksų skaičius

4,44

1,92

14.

Sodo sklypų savininkai

Valda, sodo sklypas

Valda, sodo sklypas

4,44

1,92 

15.

Viešbučiai, moteliai, svečių namai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

11,64

5,04

16.

Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai

Darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius

10,44

4,44

17.

Seniūnijų veikiančios kapinės

 

 

 

 

 

iki 1 ha ploto

Vnt.

Vnt.

278,52

119,40

 

nuo 1,01 ha iki 3 ha ploto

Vnt.

Vnt.

1995,00

855,00

Daugiau kaip 3 ha ploto

Vnt.

Vnt.

4987,56

2137,56

 1 Parametras, nesusijęs su individualaus identifikuoto mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteinerio ištuštinimu, taikomas tuo atveju, kai vietinės rinkliavos mokėtojas naudojasi kolektyviniais mišriųjų komunalinių atliekų surinkimo konteineriais.

Kintamoji vieno konteinerio ištuštinimo kaina apskaičiuojama pagal konteinerio tūrį, taikant įkainį 7,00 Eur už m³ Nuostatų 12.4–12.6 papunkčiuose nurodytų Vietinės rinkliavos mokėtojų grupių atliekų turėtojams, naudojantiems individualius identifikuotus mišriųjų komunalinių atliekų konteinerius.“.Informacija atnaujinta: 2022-07-21, 16:00:00