Pakruojo rajonas

VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras informuoja, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Pakruojo rajono rinkliavos mokėtojams skaičiuoja, siunčia sąskaitas ir apskaito įmokas Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

Rinkliavos mokėtojai rinkliavą turi mokėti:

Gavėjas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Gavėjo kodas: 288733050

Gavėjo bankas : AB DNB bankas

Gavėjo sąskaita banke:  LT314010045600350211

Lėšos gautos iš vietinės rinkliavos, patenka į savivaldybės biudžetą ir naudojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemai finansuoti.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikoma dvinarė vietinė rinkliava, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastovioji dalis skirta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudoms padengti. Kintamoji įmokos dalis priklauso nuo suteikiamų paslaugų, daugiabučių ir individualių namų gyventojams ji taikoma skirtingai.

Pastovioji įmokos dalis vienoda visiems rajono gyventojams – 21,72 Eur per metus. Kiekvienam daugiabučiame name savo gyvenamąją vietą deklaravusiam gyventojui taikoma kintamoji įmokos dalis – 9,31 Eur per metus.

Taigi kiekvienas rajono gyventojas, kurio gyvenamoji vieta deklaruota daugiabučiame name, per metus turės mokėti 21,72 Eur + 9,31 Eur = 31,03 Eur. Jeigu būste deklaruota daugiau gyventojų, ši suma dauginama iš gyventojų skaičiaus.

Gyvenantiems individualiuose namuose kintamos įmokos dalis priklauso nuo namo gyventojų naudojamo mišrių komunalinių atliekų konteinerio talpos ir išvežimų skaičiaus. Minimali paslauga – 12 išvežimų per metus, įmoka už juos privaloma. Pvz.: jei konteinerio talpa 0,12 m³, minimali kintamoji įmoka per metus – 12 x 0,66 Eur = 7,92 Eur. Naudojantiems 0,24 m³ talpos konteinerį, privaloma įmoka per metus sudarys 15,84 Eur; 1,1 m³ talpos – 72,36 Eur.

Nuo liepos 1 d. individualūs konteineriai aptarnaujami tokia pat tvarka, kaip ir iki šiol – atliekų surinkimas vyks pagal grafiką, iki 24 kartų per metus. Gyventojai, pageidaujantys, kad jų naudojami konteineriai būtų išvežami dažniau negu 1 kartą per mėnesį, turi žinoti, kad už  kiekvieną papildomą išvežimą (nuo 13-ojo karto) teks mokėti papildomai.

Konteineriai yra pažymėti specialiais lipdukais, kiekvienas konteinerio pakėlimas fiksuojamas. Vienas 0,12 m³ talpos konteinerio išvežimas kainuoja 0,66 Eur; 0,24 m³ – 1,32 Eur; 1,1 m³ – 6,03 Eur.

Individualūs rūšiuojamų pakuočių, stiklo ir žaliųjų atliekų konteineriai tuštinami nemokamai.

Primename, kad gyventojai, kurie naudojasi individualiam naudojimui priskirtais konteineriais, turi konteinerius laikyti savo sklype, o už sklypo ribų išstumti tik atliekų vežimo dieną.

Informacija atnaujinta: 2022-06-01, 16:21:03