Šiaulių miestas

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra visiems (gyventojams, ir juridiniams asmenims) privaloma įmoka, galiojanti sprendimą dėl rinkliavos patvirtinimo priėmusios savivaldybės teritorijoje. Pagal naująją tvarką, taikoma vietinė rinkliava, susidedanti iš pastoviosios dedamosios ir kintamosios dedamosios.

Rinkliavos administravimas savivaldybėje yra pavestas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Informuojame, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojai įmokas turi mokėti į AB Luminor bankas sąskaitą Nr. LT824010044200521438.

Rinkliavos mokėtojai jiems nustatyta apimtimi turi teisę naudotis regionine komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Jie nemokamai aprūpinami mišrių komunalinių atliekų konteineriais, ir jokių sutarčių dėl komunalinių atliekų išvežimo sudaryti nereikia – dėl priemonių suteikimo reikia kreiptis į administratorių VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, o su vežėju sudaryti tik konteinerio panaudos sutartį gavus priemonę.

Rinkliava skaičiuojama vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais: pastovioji dalis apskaičiuojama pagal atliekų turėtojų grupei nustatytą apmokestinamąjį parametrą - pagal darbuotojų skaičių arba pagal plotą. Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi individualiais identifikuotais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais, kintamoji vietinės rinkliavos dalis priklauso nuo naudojamų mišrių komunalinių atliekų konteinerių skaičiaus ir ištuštinimų skaičiaus. Tiems vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie kartu su gyventojais naudojasi bendraisiais mišrių komunalinių atliekų konteineriais ar naudojasi individualiais neidentifikuotais mišrių komunalinių atliekų konteineriais, vietinės rinkliavos kintamoji dalis skaičiuojama pagal tą patį apmokestinamąjį parametrą, kaip ir pastovioji dalis (pagal darbuotojų skaičių arba pagal plotą).VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ GRUPIŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ DYDŽIAI* 
Eil. Nr. Grupės Apmokestinamieji parametrai Vietinės rinkliavos už apmokestinamąjį parametrą dydžiai
Pastovus parametras Kintamas parametras1 Pastovusis vietinės rinkliavos dydis Eur Kintamasis vietinės rinkliavos dydis Eur
1 Prekybiniai ir daugiafunkciai kompleksai, prekybos centrai, parduotuvės ar kito pobūdžio statiniai, naudojami mažmeninės prekybos veiklai Bendrasis plotas m Bendrasis plotas m2

1,68

0,96

2 Turgavietės Bendrasis plotas m Bendrasis plotas m2 1,08 0,84
3 Viešojo maitinimo įmonės Bendrasis plotas m Bendrasis plotas m2 0,96 0,60
4 Gamybos, pramonės, statybos įmonės Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  15,84 13,08
5 Paslaugų įmonės Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  15,84 13,08
6 Administravimo įmonės Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  15,84 13,08
7 Kultūros įstaigos Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  15,84 13,08
8 Transporto įmonės Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  15,84 13,08
9 Prekybos įmonės Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  15,84 13,08
10 Kiti ūkiniai subjektai, įstaigos ir organizacijos, juridiniai asmenys, nuolat veikiantys savivaldybės teritorijoje pagal jiems suteiktas licencijas ir leidimus (notarų biurai, advokatų, antstolių kontoros, jų padaliniai ir pan.) Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  15,84 13,08
11 Kiti subjektai: fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, kurie neišvardyti šios lentelės kitose eilutėse, taip pat fiziniai asmenys, kuriems išduotas verslo liudijimas ir (arba) individualiosios veiklos pažyma Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo Darbuotojų skaičius, vienas fizinis asmuo 15,84 13,08
12 Viešbučiai, moteliai, svečių namai  Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  84,12 47,16
13 Mokymo įstaigų bendrabučiai, internatinės mokyklos Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  94,44 52,92
14 Gydyklos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos), globos namai, tardymo izoliatorius Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  21,12 11,88
15 Mokslo ir švietimo įstaigos, vaikų darželiai ir lopšeliai  Darbuotojų skaičius  Darbuotojų skaičius  9,12 5,04
16 Garažų paskirties pastatai Boksų skaičius Boksų skaičius 0,00 0,00
Garažų bendrijos  Boksų skaičius Konteinerių ištuštinimas, m3 0,00 13,64
17 Sodo paskirties pastatai Sodo sklypų skaičius Sodo sklypų skaičius 7,80 5,64
Sodininkų bendrijos Sodo sklypų skaičius Konteinerių ištuštinimas, m3 0,00 18,48

*Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžiai įsigalioja nuo 2022-05-01.


Informacija atnaujinta: 2022-06-01, 16:49:23