Akmenės rajonas

2017-05-31 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-104(E) dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2018-05-31 VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus įsakymu Nr. 48 patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimo tvarkos aprašas 

2008-12-17 sprendimo Nr. 260 Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2010-11-24 sprendimo Nr. 267 Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų dalinio pakeitimo

2010-12-22 sprendimo Nr. 273 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios

2010-12-22 sprendimo Nr. 294 Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų dalinio pakeitimo

2013-11-28 sprendimo Nr. T-200 Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų dalinio pakeitimo

2013-07-11 sprendimo Nr.T-141 Akmenės rajono savivvaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai

2017-05-31 sprendimas Nr. T- Dėl Akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir vietinės rinkliavos už už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2019-03-28 sprendimas Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimo nr. T-104(e) „dėl akmenės  rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir akmenės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo

Informacija atnaujinta: 2022-01-04, 14:33:37