Šiaulių miestas

2020-03-05 Šiaulių miesto savivaldybės sprendimo Nr. T-453 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" pakeitimas

 2018-05-16 VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus įsakymu Nr. 41 patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimo tvarkos aprašas 

2017-07-27 Šiaulių miesto savivaldybės sprendimas Nr. T-289 dėl Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2006-06-29 sprendimu Nr. T-209 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų

2007-10-25 sprendimu Nr. T-386 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo

2008-06-26 sprendimu Nr. T-211 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo

2009-09-24 sprendimu Nr. T-293 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo

2010-11-25 sprendimu Nr. T-344 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo

2014-09-25 sprendimu Nr. T-268 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo

Informacija atnaujinta: 2022-01-04, 16:15:38