Joniškio rajonas

2017-04-28 Joniškio rajono savivaldybės sprendimas Nr. T-107 dėl Joniškio savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

 

2006-09-14 sprendimo Nr. T-157 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

2007-09-20 sprendimo Nr. T-188 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo nr.T-157 „dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą" 1 punkto pakeitimo bei kai kurių joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

2008-05-22 sprendimo Nr. T-96 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo

2008-07-14 įsakymo Nr. A-651 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo

2008-07-14 įsakymo Nr. A-651 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą lengvatų teikimo taisyklės

2008-08-28 sprendimo Nr. T-169 Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų priedo papildymo

2009-01-08 sprendimo Nr. T-1 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

2009-02-19 sprendimo Nr. T-16 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo nr. T-96 „dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo" 6, 7, 10 punktų pripažinimo netekusiais galios

2013-10-10 sprendimo Nr. T-173 Dėl Joniškio rajono savivaldybės Tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą" pakeitimo

2014-04-03 sprendimo Nr. T-55 Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr T-157 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą" pakeitimo

2014-08-27 sprendimo Nr. T-135 Dėl pavedimo Joniškio rajono savivaldybės administracijai komunalinių atliekų tvarkymo srityje

Informacija atnaujinta: 2022-01-04, 14:43:56