Radviliškio rajonas

2017-06-22 Radviliškio rajono savivaldybės sprendimas Nr. T-595 dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2018-06-25 VšĮ"Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" direktoriaus įsakymu Nr. VD-53 patvirtintas Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą apskaičiavimo tvarkos aprašas

2006-03-30 sprendimo Nr. T-733 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

2006-12-12 sprendimo Nr. T-885 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2007-08-30 sprendimo Nr. T-160 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dalinio pakeitimo

2007-11-29 sprendimo Nr. T-236 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 28 punkto papildymo

2008-05-15 sprendimo Nr. T-401 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 13 skyriaus papildymo

2008-06-26 sprendimo Nr. T-450 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą daugiabučių namų ir individualių valdų gyventojams ir kainos už komunalinių, žaliųjų atliekų surinkimą ir sutvarkymą

2008-06-26 sprendimo Nr. T-451 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 27 punkto patikslinimo ir papildymo

2013-06-27 sprendimo Nr. T-536 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 27 punkto patikslinimo ir papildymo

2013-08-22 sprendimo Nr. T-573 Dėl Radviliškio rajono savivavldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-885 "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pateikimo

2014-12-18 sprendimo Nr. T-913 Dėl Radviliškio rajono savivavldybės tarybos 2006 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-885 "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pskeitimo

Informacija atnaujinta: 2022-01-04, 14:57:46