Kelmės rajonas

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020-03-31Kelmės rajono savivaldybės sprendimas Nr. T-110 dėl Kelmės rajono savivaldybės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo 

2017-05-25 Kelmės rajono savivaldybės sprendimas Nr. T-183 dėl Kelmės rajono savivaldybės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos, Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo 

2006-10-26 sprendimo Nr. T-288 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2007-10-29 sprendimo Nr. T-364 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų kelmės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu nr. T-288, papildymo

2008-11-26 sprendimo Nr. T-401 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo

2008-12-23 sprendimo Nr. T-429 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu nr.T-288, 30 ir 31 punktų pakeitimo

2009-12-17 sprendimo Nr. T-476 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimu nr.T-288, 31 punkto pakeitimo

2013-06-27 sprendimo Nr. T-184 Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo.

2013-12-19 sprendimo Nr. T-379 dėl socialinės pašalpos teikimo Kelmės rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo pateikimo

2013-06-27 sprendimo Nr. T-183 dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26 sprendimo Nr. T-288 "Dėl Kelmės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pateikimo

2013-12-19 sprendimo Nr. T-379 dėl socialinės pašalpos Kelmės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014-05-23 sprendimo Nr. T-141 dėl pavedimo Kelmės rajono savivaldybės administracijai administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Informacija atnaujinta: 2022-01-04, 14:46:48