Pakruojo rajonas

2020-02-27 Pakruojo rajono savivaldybės sprendimas T-47 dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo 

2017-03-30 Pakruojo rajono savivaldybės sprendimas T-102 dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo 

2006-08-24 sprendimo Nr. T-245 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo

2007-07-25 sprendimo Nr. T-245 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo dalinio pakeitimo

2007-11-29 sprendimo Nr. T-399 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008-08-28 sprendimo Nr. T-271 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu nr. t-245 patvirtintų pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų 6.3 punkto pakeitimo

2009-05-28 sprendimo Nr. T-157 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo nr. t- 399 „dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

2013-07-18 sprendimo Nr. T-200 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo

2013-08-22 sprendimo Nr. T-220 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimimo nauja redakcija

2014-11-20 sprendimo Nr. T-359 dėl pavedimo Pakruojo rajono savivaldybės administracijai vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimą

Informacija atnaujinta: 2022-01-04, 14:52:52